VIHREÄT TYYTYVÄISIÄ SAAVUTETTUUN NEUVOTTELUTULOKSEEN

Vantaan talousarvioneuvottelut saatiin päätökseen puolen yön jälkeen. Neuvottelut kestivät 14 tuntia. Meille vihreille neuvottelut tuottivat erityisen ilahduttavan neuvottelutuloksen! Meille erityisen tärkeitä asioita oli lastensuojelun määrärahojen nosto, subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautus, sisäilma-asioiden kuntoon saattaminen sekä hiilineutraalin Vantaan luominen. Korostan kuitenkin, että jokaiseen päätökseen tarvittiin yhteistyötä yli puoluerajojen. Kiitos siis paremman Vantaan luomisesta kuuluu vihreiden luottamushenkilöiden ja aktiivien lisäksi myös muiden puolueiden edustajille, jotka näkivät alla olevat asiat tärkeiksi! Totean myös sen, että ilman lukuisia meitä äänestäneitä ihmisiä emme olisi saaneet useita kuntavaaliohjelmamme tavoitteita läpi. Kiitos.

 

Neuvotteluissa sovittuja asioita:

 

1. Lastensuojeluun lisärahaa 200 000 euroa. Lisäksi saimme tekstilisäyksen: ”Laaditaan lastensuojelun selvitys yksityiskohtisista toimenpiteistä lautakunnan kautta kaupuginhallitukseen tammikuun lopulla 2018. Määräraharesurssit esitetään silloin.”

 

2. Jokaiselle lapsella palautettiin oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. 1,08 Miljoonaa euroa: ” 1.8.2018 alkaen jokaisella vantaalaisella lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. 0,780 milj. euroa toimintamenoihin ja 0,3 milj. euroa sisäiseen vuokraan.”

 

3. Vantaasta tehdään hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä: ”Hiilineutraalin Vantaan tiekartta laaditaan vuoden 2018 aikana.”

 

4. Vantaa panostaa sisäilma-asioiden korjaamiseen: ”Varataan sisäilmaongelmien + 0,5 milj. euroa kaupunginhallituksen myöhemmin kohdentamissa sisäilmatyöryhmän esittämiin tarpeisiin. Tilakeskuksen tulosalueen talousarvio kohtaan kirjataan, että määrärahaa on yhteensä 1,8 milj. euroa. Sisäilmakorjauksiin kohdennetaan investointosassa 2,7 milj. euroa, jolloin tilakeskuksen työhjelmassa 2018 sisäilmakorjauksiin varattava taso on 5,0 milj. euroa.”

 

5. Elmo-liikuntapuistohanke nytkähti eteenpäin.

”Toukokuun 2018 loppuun mennessä tehdään selvitys millä edellytyksillä ja aikataululla voitaisiin käynnistää Elmo-urheilupuiston toteuttaminen. Osana tehtävää selvitystä arvioidaan mm. koillisvantaan uimahallin ja jäähallin toteuttaminen sekä kartoitetaan yksityisiä kumppaneita hankkeille.”

 

6. Kolmiportaisen tuen toimivuudesta laaditaan selvitys.

”Erityisopetuksen uudistuksesta, tukitoimien riittävyydestä ja kolmiportaisen tuen toimivuudesta Vantaalla laaditaan riippumaton selvitys vuoden 2018 aikana, varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.”

 

Lisäksi useita merkittäviä tekstimerkintöjä:

 

– ”Joukkoliikenteen palvelukyvyn parantamiseksi päätetään pikaraitiotien yleissuunnitelman laatimisesta välille Mellunkylä – Hakunila – Tikkurila – Aviapolis. Tämä tehdään yleiskaavatyön yhteydessä.”

 

– ”Kaupunki huomioi pienten liike- ja toimitilojen rakentamistarpeet osana alueellisen elinvoiman vahvistamista yleiskaavoituksen yhteydessä sekä kaupunginosakeskusten asemakaavamuutosten yhteydessä”

 

– ”Kotoutumisen onnistuminen ja segregaation ehkäisy Vantaalla varmistetaan” Myös asianuro 116.

Korvataan TA-kirjan s. 5 tekstin loppuun: ”Kaupungin toimialat toteuttavat ja sovittavat yhteen toimenpiteitä segregaation eli alueellisen eriarvoistumisen ehkäisemiseksi TS-kaudella.”

 

– ”Pyritään parantamaan lastentarhanopettajien vakanssien täyttöastetta ja vähentämään henkilöstön vaihtuvuutta.”

 

– ”Elinkeinopolitiikassa erityisenä painopisteenä kiinnitetään huomioita Vantaan kansainväliseen houkuttelevuuteen.”

 

– ”Vuoden aikana kokeillaan muutamassa rekrytoinnissa ns. anonyymia rekrytointia.”

 

– ”Laajennetaan maksuton ehkäisy alle 20 vuotiaisiin vuonna 2018 ja selvitetään maksuttoman ehkäisyn tarjonta alle 25-vuotiaille.

 

– ” Vammaisten palveluasumisen nykytilasta ja vaihtoehdoista laaditaan valtuustolle selvitys vuoden 2018 aikana.”

 

– ”Sisäilmaviestintä on avointa, selkeää ja oikea-aikaista”

 

– ”Sivistystoimi pyrkii lisäämään perusopetuksen koulupsykologien määrää asteittain thl:n suosituksen mukaiselle tasolle taloussuunitelmakauden aikana.”

 

– ”Positiiviseen erityiskohteluun osoitettu määräraha kasvaa TS kaeudella merkittävästi ja kohdentuu vaikuttavsti.”

 

– ”Håkansbölen kartanon käyttö on määritelty ja kunnostus lähtenyt käyntiin.”

 

– ”Tavoitteena on, että ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti pienenee nykyisestä. Tavoitteen saavuttamiseksi panostetaan oppilaanohjaukseen, tuodaan erityisnuorisotyöntekijöitä oppilaitoksiin, tunnistetaan varhain keskeytymiseen johtavia tekijöitä ja puututaan niihin nopeasti.”

 

– ”Viherkompensaatiomallin käyttöönottoa arvioidaan.”

 

– ”Vuonna 2018 jatketaan lähimetsien teemavuotta painottaen pikku soihin ja korpiin. Vuoden 2019 teemavuodeksi valmistellaan ötököiden teemaa.”

 

Tässä omasta mielestäni merkittävimmät sovitut muutokset. Listalla siis yhdessä ryhmien välillä sovittuja muutoskohtia. Tosin yllä olevista useimmat sovitut asiat ovat vihreiden kuntavaaliohjelman mukaisia tavoitteita tälle kaudelle.

http://www.vavi.fi/kuntavaalit-2017/kuntavaaliohjelma-2017/

 

Tästä on mainio jatkaa kohti 13.11. pidettävää valtuuston budjettikokousta, jossa yllä olevat asiat lopullisesti päätetään.

0

VIHREÄT TYYTYVÄISIÄ SAAVUTETTUUN NEUVOTTELUTULOKSEEN

Vantaan talousarvioneuvottelut saatiin päätökseen puolen yön jälkeen. Neuvottelut kestivät 14 tuntia. Meille vihreille neuvottelut tuottivat erityisen ilahduttavan neuvottelutuloksen! Meille erityisen tärkeitä asioita oli lastensuojelun määrärahojen nosto, subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautus, sisäilma-asioiden kuntoon saattaminen sekä hiilineutraalin Vantaan luominen. Korostan kuitenkin, että jokaiseen päätökseen tarvittiin yhteistyötä yli puoluerajojen. Kiitos siis paremman Vantaan luomisesta kuuluu vihreiden luottamushenkilöiden ja aktiivien lisäksi myös muiden puolueiden edustajille, jotka näkivät alla olevat asiat tärkeiksi! Totean myös sen, että ilman lukuisia meitä äänestäneitä ihmisiä emme olisi saaneet useita kuntavaaliohjelmamme tavoitteita läpi. Kiitos.

 

Neuvotteluissa sovittuja asioita:

 

1. Lastensuojeluun lisärahaa 200 000 euroa. Lisäksi saimme tekstilisäyksen: ”Laaditaan lastensuojelun selvitys yksityiskohtisista toimenpiteistä lautakunnan kautta kaupuginhallitukseen tammikuun lopulla 2018. Määräraharesurssit esitetään silloin.”

 

2. Jokaiselle lapsella palautettiin oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. 1,08 Miljoonaa euroa: ” 1.8.2018 alkaen jokaisella vantaalaisella lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. 0,780 milj. euroa toimintamenoihin ja 0,3 milj. euroa sisäiseen vuokraan.”

 

3. Vantaasta tehdään hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä: ”Hiilineutraalin Vantaan tiekartta laaditaan vuoden 2018 aikana.”

 

4. Vantaa panostaa sisäilma-asioiden korjaamiseen: ”Varataan sisäilmaongelmien + 0,5 milj. euroa kaupunginhallituksen myöhemmin kohdentamissa sisäilmatyöryhmän esittämiin tarpeisiin. Tilakeskuksen tulosalueen talousarvio kohtaan kirjataan, että määrärahaa on yhteensä 1,8 milj. euroa. Sisäilmakorjauksiin kohdennetaan investointosassa 2,7 milj. euroa, jolloin tilakeskuksen työhjelmassa 2018 sisäilmakorjauksiin varattava taso on 5,0 milj. euroa.”

 

5. Elmo-liikuntapuistohanke nytkähti eteenpäin.

”Toukokuun 2018 loppuun mennessä tehdään selvitys millä edellytyksillä ja aikataululla voitaisiin käynnistää Elmo-urheilupuiston toteuttaminen. Osana tehtävää selvitystä arvioidaan mm. koillisvantaan uimahallin ja jäähallin toteuttaminen sekä kartoitetaan yksityisiä kumppaneita hankkeille.”

 

6. Kolmiportaisen tuen toimivuudesta laaditaan selvitys.

”Erityisopetuksen uudistuksesta, tukitoimien riittävyydestä ja kolmiportaisen tuen toimivuudesta Vantaalla laaditaan riippumaton selvitys vuoden 2018 aikana, varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.”

 

Lisäksi useita merkittäviä tekstimerkintöjä:

 

– ”Joukkoliikenteen palvelukyvyn parantamiseksi päätetään pikaraitiotien yleissuunnitelman laatimisesta välille Mellunkylä – Hakunila – Tikkurila – Aviapolis. Tämä tehdään yleiskaavatyön yhteydessä.”

 

– ”Kaupunki huomioi pienten liike- ja toimitilojen rakentamistarpeet osana alueellisen elinvoiman vahvistamista yleiskaavoituksen yhteydessä sekä kaupunginosakeskusten asemakaavamuutosten yhteydessä”

 

– ”Kotoutumisen onnistuminen ja segregaation ehkäisy Vantaalla varmistetaan” Myös asianuro 116.

Korvataan TA-kirjan s. 5 tekstin loppuun: ”Kaupungin toimialat toteuttavat ja sovittavat yhteen toimenpiteitä segregaation eli alueellisen eriarvoistumisen ehkäisemiseksi TS-kaudella.”

 

– ”Pyritään parantamaan lastentarhanopettajien vakanssien täyttöastetta ja vähentämään henkilöstön vaihtuvuutta.”

 

– ”Elinkeinopolitiikassa erityisenä painopisteenä kiinnitetään huomioita Vantaan kansainväliseen houkuttelevuuteen.”

 

– ”Vuoden aikana kokeillaan muutamassa rekrytoinnissa ns. anonyymia rekrytointia.”

 

– ”Laajennetaan maksuton ehkäisy alle 20 vuotiaisiin vuonna 2018 ja selvitetään maksuttoman ehkäisyn tarjonta alle 25-vuotiaille.

 

– ” Vammaisten palveluasumisen nykytilasta ja vaihtoehdoista laaditaan valtuustolle selvitys vuoden 2018 aikana.”

 

– ”Sisäilmaviestintä on avointa, selkeää ja oikea-aikaista”

 

– ”Sivistystoimi pyrkii lisäämään perusopetuksen koulupsykologien määrää asteittain thl:n suosituksen mukaiselle tasolle taloussuunitelmakauden aikana.”

 

– ”Positiiviseen erityiskohteluun osoitettu määräraha kasvaa TS kaeudella merkittävästi ja kohdentuu vaikuttavsti.”

 

– ”Håkansbölen kartanon käyttö on määritelty ja kunnostus lähtenyt käyntiin.”

 

– ”Tavoitteena on, että ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti pienenee nykyisestä. Tavoitteen saavuttamiseksi panostetaan oppilaanohjaukseen, tuodaan erityisnuorisotyöntekijöitä oppilaitoksiin, tunnistetaan varhain keskeytymiseen johtavia tekijöitä ja puututaan niihin nopeasti.”

 

– ”Viherkompensaatiomallin käyttöönottoa arvioidaan.”

 

– ”Vuonna 2018 jatketaan lähimetsien teemavuotta painottaen pikku soihin ja korpiin. Vuoden 2019 teemavuodeksi valmistellaan ötököiden teemaa.”

 

Tässä omasta mielestäni merkittävimmät sovitut muutokset. Listalla siis yhdessä ryhmien välillä sovittuja muutoskohtia. Tosin yllä olevista useimmat sovitut asiat ovat vihreiden kuntavaaliohjelman mukaisia tavoitteita tälle kaudelle.

http://www.vavi.fi/kuntavaalit-2017/kuntavaaliohjelma-2017/

 

Tästä on mainio jatkaa kohti 13.11. pidettävää valtuuston budjettikokousta, jossa yllä olevat asiat lopullisesti päätetään.

0

Laadukas ammattikoulutus vaarassa

Aleksis Salusjärvi aloittaa huomiota vaativan asian terävästi Ylen kirjoituksessaan: ”Leikkaukset ja nuorisotakuu ovat tehneet ammattikoululaisista hallituksen koekaniineja”

Vantaalla ammattikoulun aloittaneista opiskelijoista keskeyttää vuosittain n. 13,5 %. Tähän luonnollisesti vaikuttaa viime hallituksen lanseeraama nuorisotakuu, jonka turvin on haluttu huolehtia peruskoulunsa päättäneiden opiskelijoiden koulutuspolun jatkumisesta. Koulutustakuu on sinänsä kaunis ajatus, mutta se edellyttäisi lisää taloudellisia panostuksia valtiolta. Tämä hallitus on kuitenkin valinnut ratkaisuksi leikata rahoitusta ja pakottanut koulut löytämään uudenlaisia tapoja toteuttaa koulutusta. Aika näyttää toimiiko koulutusleikkaukset riittävän motivoimana tapana synnyttää uusia tapoja ja käytäntöjä?

Onneksi kuitenkin kuntatasolla voimme vaikuttaa koulutuksen lisärahoittamiseen, jolla tulee pyrkiä huolehtimaan laadukkaasta oppilasohjauksesta peruskouluissa ja ammattikoulussa, tuetuista opetusmuodoista, riittävästä määrästä lähiopetusta, ja uudenlaisten toimintatapojen sekä yhteistyökokeilujen syntymisestä. Uuden synnyttäminen vaatii siis lisäpanostuksia, ei leikkauksia.

Ammattikoulutuksen keskeisenä tavoitteena tulisi olla oppimisen laadun parantaminen ja sen seurauksena pienempi keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä.

Jos nuorten syrjäytymisen ehkäisy kiinnostaa, niin silloin tähän asiaan kannattaa kiinnittää huomiota ja vaatia muutosta.

Linkki Aleksis Salusjärven kirjoitukseen:
https://yle.fi/uutiset/3-9828737

0

Vantaa valitsee uuden kaupunginjohtajan – Vihreitä ajatuksia valintaan liittyen

Helsingin Sanomat kysyivät myös vihreän valtuustoryhmän kantoja uuden kaupunginjohtajan valintaan. Juttuun nousi joitakin vastauksiani, mutta selvyyden vuoksi täsmennän niitä tätä kautta. Linkki Helsingin Sanomien juttuun:  http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005333104.html

 

Nykyinen kaupunginjohtajamme, Kari Nenonen, on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle. Hän on luvannun hoitaa tehtäväänsä tämän vuoden loppuun saakka ja auttaa uuden kaupunginjohtajan perehdyttämisessä, kun sellainen valitaan. Uuden kaupunginjohtajan on tarkoitus aloittaa tehtävässään ensi keväänä.

 

Rekryprosessi on nyt siis virallisesti alkanut. Käytännössä tämä tarkoittaa avointa hakua, jonka seurauksena parhaat hakijat valitaan jatkokierroksille. Varsinaisesti prosessia hoidetaan virkamiesvetoisesti, mutta lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

 

Vihreä ryhmämme tulee suhtautumaan valintaprosessiin hyvin avoimesti. Toivomme, että nousukiidossa olevaan kaupunkiimme saadaan mahdollisimman laadukkaita hakijakandidaatteja, joista yksi valitaan jatkamaan Kari Nenosen viitoittamaa tietä.

 

 

Menneiden aikojen tapana on ollut valita tehtävään suurimman puolueen jäsenkirjan omaava hakija. Me emme kuitenkaan suhtaudu ehdottomasti tähän puoluesuuntautumiseen, vaan toivomme tehtävään löydettävän paras mahdollinen hakija, jolla on tarvittava soveltuvuus kehittää kaupunkiamme avoimempaan ja asukaslähtöisempään suuntaan.

 

Tulevalla kaupunginohtajalla on syytä olla myös valmius muutosjohtamiseen. Varsinainen toimintaympäristö on valtavassa muutospaineessa. Suurin kaupunkiimme vaikuttava muutos tulee olemaan sote-uudistus, joka käytännössä siirtää suurelta osin sosiaali- ja terveydenhuollon asiat maakuntatasolle. Lisäksi julkisesti on jo useasta suusta todettu, että kaupunkimme johtamisjärjestelmää tullaan tässä yhteydessä myös muuttamaan. Käytännössä tämä tarkoittaa toimialojen ja tulosalueiden uudelleen muokkausta. Tällä tullee olemaan suora vaikutus myös johtajavirkoihin. Emme kuitenkaan tässä vaiheessa halua lähteä aiheella spekuloimaan. Päätetään ensiksi kaupunginjohtajasta.

 

Meille vihreille on myös tärkeä edistää suoran vaikuttamisen keinoja. Toivomme, että kaupunkimme siirtyy lähivuosina kohti pormestari-mallia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kuntalaiset voivat suorilla vaaleilla äänestää pormestaria valtuustokauden ajaksi. Tämä parantaisia päätöksenteon avoimuutta ja jättäisi jälkeensä vanhentuneen mallin, jossa kaupunginjohtaja valittaisiin puoluekirjan mukaan. Uskomme tämän lisäävään ihmisten mielenkiintoa kunnallispolitiikkaa kohtaan.

Demokratiaterveisin,

Anssi Aura

0

Vihreät teki historiaa Vantaalla

Vantaan Vihreät saivat ensimmäistä kertaa 12 paikkaa Vantaan valtuustossa. Kasvatimme paikkamääräämme jopa kolmella paikalla. Nousimme kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi SDP:n ja Kokoomuksen jälkeen. Tämän pohjalta voidaan todeta, että Vihreät olivat yksi näiden vaalien voittajista. Myös absoluuttinen äänimäärän kasvu oli huikea. Kannatuksemme nousi 15 785 ääneen. Suhteellinen kasvu jopa 43 %!

Näissä vaaleissa häviäjän viitta lankesi Perussuomalaisille. Kannatus laski n. 17 %.

Äänestäneiden signaali oli selkeä. Ihmiset kaipaavat pehmeämpien arvojen politiikkaa. Kuten opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonenkin totesi, nämä ovat koulutusvaalit. Ja niin olivatkin. Useampia opettajia tuli valittua valtuustoon. Samoin koulujen lakkautuksia ja sisäilmaongelmia esiinnostaneita kuntapolitiikkoja sekä asukasaktiiveja valittiin valtuustoon. Tämä oli vahva signaali kouluaktiiveilta. Ihmiset vaativat terveen kouluympäristön lapsilleen. Koulujen kuntokartoitusten tekeminen ja sen myötä kiinteistöjen korjaussuunnitelman laatiminen tullee päätettäväksi hyvinkin pian – ja hyvä niin. Myös subjektiivinen päivähoito on palautettava Vantaalle mahdollisimman pian. Tästä päätettänee syystalven talousarvioneuvotteluissa.

Näissä vaaleissa arvostettiin myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Jo vaalikentillä tuli hyvin selväksi, että ihmisillä on erityinen huoli vanhuspalveluiden laadusta. Tähän tulee kiinnittää myös huomiota. Kiinnittäisin myös valtuuston huomion mielenterveyspuoleen, perhepalveluiden laadun parantamiseen sekä lastensuojeluun. Siellä on vielä tekemistä.

Yrittäjyyttä arvostettiin myös laajasti. Vantaan yrittäjiin kuuluvista yrittäjistä valittiin valtuustoon jopa 7 ehdokasta. Kolme Vihreistä, Kolme Kokoomuksesta ja yksi Perussuomalaisista. Kaikkiaan Vantaan Yrittäjien jäseniä oli ehdolla 22 henkilöä. Eli tulos oli melko hyvä ja tulevalla kaudella voidaankin odottaa, että yrittäjyyden toimintaedellytyksiä parannetaan.

Seuraavaksi alkaa paikkajakoneuvottelut ja sen myötä aletaan esittää uusia luottamushenkilöitä vapautuville luottamuspaikoille. Aikataulu on poikkeuksellisen tiukka. Uusi valtuusto aloittaa kauden kesäkuussa.

Henkilökohtaisesti olen hyvin onnellinen vihreiden kokonaistuloksesta koko Suomen alueella. Ilontunnetta nostattaa myös Vantaan Vihreiden menestys. Nautimme tällä hetkellä absoluuttisesti ja suhteellisesti suurempaa luottamusta kuin koskaan aikaisemmin. Tästä täytyy olla nöyrin mielin kiitollinen kaikille 15 785 vantaalaiselle, jotka uskovat meihin. Kiitos! Erityinen kiitos myös niille 457 ihmisille, jotka uskovat minun olevan paras mahdollinen valtuutettu. Suurkiitos!

Toivottavasti kuulen ja tapaan teistä mahdollisimman monia tulevan valtuustokauden aikana.

Hyvää kevään jatkoa!

Terveisin,
Väsynyt mutta onnellinen.

0