Tikkurilan muodonmuutos on hyvässä vauhdissa

Vantaan kalleimmat investoinnit ovat juuri meneillään. Velka on ensi vuonna noin 1,2 mrd euroa. Jo jonkin aikaa kaupungin poliittiselta johdolta, ja erityisesti kaupungin virkamiehistöltä, on vaadittu luovuutta, jotta Vantaa selviytyisi sille määrättyjen perustehtävien hoidosta. Lisäksi on myös pitänyt pystyä suoraviivaistamaan hallinnon rakenteita ja kehittämään uusia toimintatapoja.

Vahvasti kasvavan kaupungin kaupungin pitää siis samaan aikaan muuttaa rakenteita sekä investoida uusiin toimintamalleihin.

Tikkurila on parhaillaan saamassa kauan kaivattua kasvojenkohotusta. Esitän pari ajatusta, jotka voisivat toimia uudistuksia mietittäessä. Ideat eivät edellytä suuria taloudellisia panoksia. Ajatukset ovat myös teknisellä tasolla varsin nopeasti toteutettavissa.

Tikkurilan koski voimavaraksi

Tikkurilan padon purku sekä toimintaedellytysten luominen ravintoloille Heurekan rantaan toisi kauan kaivattua eloisuutta kaupunkimme keskustaan.

Purkamalla padon poistaisimme yhden merkittävimmistä nousuesteistä vaelluskaloilta ja mahdollistaisimme rehevän jokiympäristön luonnonmukaisuuden.

Tällä muutoksella tekisimme Tikkurilan koskesta yhden Etelä-Suomen parhaimmista vapaa-ajankalastuspaikoista.

Tämä loisi hyvät yritysmahdollisuudet kalastusopas- tai elämysmatkailuyrittäjille.

Purkaminen tulisi olemaan kaupungille edullisempi vaihtoehto kuin sen tämän hetkiset ylläpitokustannukset.

Asiantuntijoiden mukaan myös kalastusluvista saatavat maksutulot kasvaisivat merkittävästi.

Entäpä kesäillallinen Heurekan rannalla?

Laadukkaat ravintolat toisivat kaivattua imua Tikkurilaan. Ravintoloiden tulon myötä kiinnostus koko aluetta kohtaan kasvaisi. Tätä tulisivat varmasti kiittelemään niin asukkaat kuin matkailijat ja muut ohikulkijat. Voisiko Tikkurila olla ”se” hyvä ruokaravintolakeskus?

Ravintoloiden tulemisen seurauksena alueen vetovoima kasvaisi entisestään. Olisi hienoa pystyä suosittelemaan täällä käyville ulkopaikkakuntalaisille useampaa laadukasta ravintolaa. Sen pitäisi olla jotain yrittäjävetoista ja riittävän omaperäistä, jotta se herättäisi jatkuvasti kasvavia asiakasvirtoja. Tässä ei nyt riitä tsikosit, rossot tai amarillot tai muut ”ihan ok”- paikat.

Tällä hetkellä Tikkurilan ravintolatarjonta on jollakin asteikolle mitattuna keskinkertaista. Asiakkaan näkökulmasta katsottuna on selkeästi menty eteenpäin, mutta vielä on matkaa. Suuri kiitos kuitenkin niille muutamalle rohkealle yrittäjälle, jotka ovat tehneet varsin ansiokasta pioneerityötä! En tiedä. Mikä paikka Tikkurila edes olisi ilman heitä?

Tikkurilassa ja itse asiassa muillakin Vantaan alueilla on varsin vähän yksityisomistuksessa olevia ruokaravintoloita. Niin vähän, ettei kovin kummoista kilpailua ole oikein päässyt edes syntymään. Suurin vääntö käydään varmasti lounasruokailijoista, mutta päivällis- tai illallispaikkoja on todella vähän.

Olen kuullut jopa yhden nimettömän ravintolayrittäjän kaipaavan lisää kilpailua Tikkurilan alueelle. Hänen mukaansa tämä toisi lisää potentiaalisia asiakkaita. Varmasti näin.

Vuoden vaihteen jälkeen on se aika, kun kaupunki pystyy tekemään järkevillä päätöksillä ja pienillä investoinneilla eläväisen ja vetovoimaisen kaupunkikeskuksen, jota asukkaat ja muut lähiseudun ihmiset ovat odottaneet jo pitkään.

Nyt on se hetki, kun kannattaa esittää omia näkemyksiä ja toiveita kaupunginvaltuutetuille ja muille päättäjille.