Suomen ilmastostrategia vaatimaton

Ensi vuosi on tärkeä ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta. Jos kasvihuonepäästöjä ei todella vähennetä, ilmastonmuutos muuttuu yhä raskaammaksi torjua.

Kioton sopimuksen vuoden 2012 tavoittesiin on päässyt jo mm. Ruotsi, ja moni EU-maa tavoittelee sovittua suurempia vähennyksiä, vaikka osalle maista on haaste saavuttaa tavoite. Suomi on sen sijaan lisännyt päästöjään 13% verrattuna 1990 tilanteeseen.

Suomen oman ilmasto- ja energiastrategian lähtökohtia on valitettavasti vain Suomen energiantarpeen omavaraisuuden ja energian halvan hinnan turvaaminen.

Tällä strategialla Suomi jää kauas ilmastotekniikan kärjestä ja New Green Deal tehdään ilman meitä.

Epärealistinen kulutusarvio

Hallitus sitoutui energiankulutuksen kasvun taittamisen laskuun kymmenessä vuodessa. Energiatarpeen oletusskenaariona käytettiin kulutuksen kasvua nykyisestä noin 310 TWh:n loppukulutuksen tasosta noin 350 TWh:n tasolle.

Strategian mukaan sähkön kulutus kasvaa hidastuvasti. Tavoitteena on 10 % kasvu 10 vuodessa. Sähkön kulutuksen kasvua hillitään strategiassa käytetyn skenaarion mukaan noin 103 TWh:sta noin 98 TWh:een.

Todellisuudessa sähkönkulutus on jo laskeva. Lasku johtuu enemmänkin metsäteollisuuden muuttumisesta kuin energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamisesta.

Naapureihinkin verrattuna tavoite on vaatimaton: Ruotsissa ja Norjassa sähkönkulutus ei enää ole kasvanut tällä vuosituhannella, ja Tanskan kulutus kääntyy laskuun 2011 mennessä.

EU:n ja EAI:n lausunnoista huolimatta turpeen tukeminen jatkuu syöttötariffin ja varastointituen muodossa. Turpeesta ei makseta myöskään valmisteveroa. EAI:n mukaan turpeen syöttötariffi tekee tyhjäksi päästökaupan mekanismin.

Uusiutuvat energiamuodot pienessä roolissa

Uusiutuvan energian määrä kasvaa kymmenen terawattituntia, joista tuuli tuottaa 6 TWh ja muut 4 TWh. Tuulivoimalle kaavaillaan syöttötariffia.

EU:n Suomelle asettama tavoite on kuitenkin uusiutuvan energian osuuden nostaminen 38 %:iin eli 30 terawattituntia. Hallitus lukee ydinvoiman uusiutuvaksi energiamuodoksi, jolloin kahdella uudella ydinvoimalalla saadaan täytettyä 20 TWh puuttuvaa uusiutuvaa energia. Tosiasiallisesti ehdotetuista energianölähteistä uusiutuvia ovat vain tuulivoima, vesivoima, maalämpö, biomassa ja jätteestä tuotettu energia.

Uusiutuvan energian mahdollisuuksia on tuottajien mielestä aliarvioitu. Esimerkiksi lämpöpumppujen avulla saavutettava energiansäästö on arvioitu 3 TWh:ksi vuoteen 2020 mennessä. Taso saavutetaan jo tänä vuonna.

Pellettien energiantuotantopotentiaaliksi alan toimijat puolestaan arvioivat vuonna 2020 7 TWh, kun strategiassa tavoitteeksi on asetettu 3 TWh. Suomen pellettituotannosta menee nyt 70 % vientiin.

Aurinkoenergian mahdollisuuksia strategiassa ei juuri tarkasteltu, mutta tuulienergialla on selkeä rooli Suomen energiantuotannossa. Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät taas kannattavat voimakkaampaa ydinvoiman lisärakentamista. Strategian mukaan ydinvoimaa voi ainakin jonkin verran tuottaa vientiin.

Suomen ilmasto- ja energiastrategia

Valtioneuvoston Ilmasto- ja energiastrategia kirjaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävät keinot sekä energiapoliittiset linjaukset. Strategia on konkreettinen ja yksityiskohtainen vuoteen 2020 saakka ja viitteellinen vuoteen 2050 asti.

Tavoitteet korkeammalle/>

Nykyiset tavoitteet – varsinkaan Suomen tasoiset – eivät riitä kuitenkaan torjumaan kasvihuoneilmiötä, joka on edennyt odotettua nopeammin. Koska ilmastonmuutoksen torjuminen on sitä halvempaa, mitä aikaisemmin siihen ryhdytään, tulee meidän tarttua ilmastonmuutosta sarvista kiinni, ja katsoa todelliset päästösäästöjen mahdollisuudet.

Se mikä on toteutettavissa helposti, kannattaa toteuttaa nyt eikä sitten kun mikään ei enää riitä.

Kuntayhteistyö, kotihoidontuen Vantaa-lisä ja valtuuston palkkiot

Puhetta herätti pääkaupunkiseudun yhteistyöelimet sekä uusi sopimus.

Puheeni pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksesta 15.12.08:

”Valtuutettu Klaus Kojon (vihr.) ja Irja Ansalehto-Salmen (kesk) puheet toivat esiin todellisen huolen. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta neuvottelee hyvin pitkälle asioita ennen kuin ne tuodaan avoimeen demokraattiseen käsittelyyn ja keskusteluun tänne valtuustoon.

Koordinaatiotyöryhmä toimii tavallaan seutuhallituksena. Mutta ei ihan:
Missä on
– Läpinäkyvyys?
– Demokratia?
– Suora vaikutus?
Olemme siirtymässä poispäin demokratiasta./>/>/>/>/>

Se että Markku J. Jääskeläinen (sdp) joutuu useamman kerran kokouksen aikana vakuuttamaan valtuutetuille, että asiasta on sovittu (muualla), ja on ihan liian myöhäistä valtuutettujen vaikuttaa, indikoi hyvin voimakkaasti siitä, että nämä demokratian ulkopuoliset keksityt elimet eivät toimi. Eivät toimi eivätkä toimi oikein.

Totta kai vaaleilla valitut valtuutetut ovat vastuussa. Sitä valtaa ja vastuuta ei voi viedä, ja se on demokratian ja samalla koko yhteiskuntajärjestelmämme perusta.”

Luottamusmiespalkkiot
/>

Luottamusmiespalkkioista äänestettiin jälleen Vantaan valtuustossa. Vasemmisto ehdotti 15 %:n alennusta esitettyyn korotukseen, keskusta hieman monimutkaisempaa vähentämistä ja Auvinen palkkiokorotuksen jättämistä kokonaan väliin. Leena Korhonen (vihr.) ja Sirpa Kauppinen (vihr.) kannattivat jäädyttämistä. Äänet hajaantuivat vihreillä.
Puheeni luottamusmiespalkkioista:/>/>

”Tässä keskustelussa ei ole tullut yhtään esiin mitään miksi luottamusmiespalkkoista tarvitsee korottaa. Juuri nyt on huono hetki palkita johtoa. Ei pelkästään siksi että talous on kurja. Vaan siksi että kunta on palvelutuottaja.
– Ylisuuret ryhmät päiväkodeissa (tästä oli vielä hetki sitten puhetta)
– Todella riittämätön taso vanhustenhuollossa
ja niin edelleen.
Nyt ei ole oikea hetki./>/>/>/>

(Palkkionkorotuksen oli valmistellut toimikunta, ja Markku J. Jääskeläinen (sdp) muistutti että toimikunta on jo päättänyt asiasta, turha valtuuston on siitä poiketa, jonka vuoksi jatkoin demokratiasta).

Toimikunnissa ei toteudu avoin ja läpinäkyvä keskustelu. Toimikunnat vähentävät demokratiaa. Valtuusto päättää avoimessa keskustelussa tosiasiallisesti asiat. Niin koen valtuutettujen ja luottamusmiesten arvostuksen, enkä suinkaan sen mukaan kuinka paljon he saavat palkkioita.”

Kierrätys ja ilmastoasia

Aloitteeni kierrätysinfon antamisesta tänne muuttajille hyväksyttiin. Kiitin lämpimästi. Olen myös peräänkuuluttanut monesti tietoa Vantaan ilmastoteoista, ja tänään sitä annettiin ensimmäisen kerran: Vantaa hankkii mm. näppäriä sähköautoja.

Kotihoidontuen Vantaa-lisä

Kotihoidontuen vantaa-lisä oli jälleen esillä. Pidin taas aiheesta pienen puheen:

Puheeni 15.12.08:
”Kunnallinen päivähoito on hieno järjestelmä. Sitä ei kannata torpata liian vähiin resursseihin. Kotihoidontuki ja sen Vantaa-lisä täydentää sitä. Kotihoidontuen reaaliarvon laskee (inflaation myötä). Valtion kotihoidontuen nostopäätös loi odotuksia, ja valtion nostaessa kotihoidon tukea Vantaa ei saisi niistää vastaavasti Vantaa-lisää. Vantaa-lisä tarvitsee pitkäjänteistä päätöksentekoa jotta se tulee varmaksi ja vakuuttavaksi vaihtoehdoksi.”/>

Vihreät vastustivat Vantaa-lisän pienennystä, mutta hävisivät demareiden ja kokoomuksen jyrätessä.
Keskustelu polveili tasa-arvosta lasten parhaaseen ja päivähoidon tasoon. Lopputulos äänissä oli Vantaa-lisän pienennys 47 ja samana pitäminen 16, tyhjiä 3./>

Lisään äänestyspöytäkirjoja sivuille myöhemmin.

Seutulipun hinta alas

Aika alkaa olla pikkuhiljaa kypsempi muuttaa lipunhintakehitystä: Vuodenvaihteessa tuleva seutulipun korotus 4 euroa on yli kipurajan. Joukkoliikenne ei ole kilpailukykyinen verrattuna autoiluun.

Alentaminen tuo säästöjä

 • Ruuhkassa istuminen on kansantaloudellisesti tosi kallista. YTV:n arvion mukaan ruuhkat pahenevat voimakkaasti nykymenolla.
 • Vähemmän tieinvestointeja kuten teiden kulumisen paikkausta tai lisäkaistoja tai teitä.
 • Vähemmän liikenteen pienhiukkasten aiheuttamia terveysmenoja (pienhiukkasten aiheuttamat terveyskulut 1-2,9 miljardia euroa vuosittain Suomessa, painottuen tälle seudulle.) Siis 100 kertaisesti mitä hinnanalennus vuosittain maksaisi Vantaalle.

Signaalina seutulipun hinnan laskeminen näyttäisi vihreää valoa joukkoliikenteen käyttämistä harkitseville. 3,5e on psykologisesti helpompi sisäänheittohinta kuin 4 e./>

Ruuhkautumiskehitys käännettävä. Joukkoliikenteen markkinaosuus on laskenut 30 vuodessa kahdesta kolmanneksesta yhteen kolmannekseen.

Tulevana vuonna seutulipun alentaminen olisi hyvä tavoite. Aloitteeni alentaa seutulipun hintoja tahmaantui budjetin byrokratian rattaisiin: asiasta pitää pitää kyllin voimallinen meteli jo keväällä, asia kun on ylikunnallinen.

Ensi vuosi on näytön paikka: lipunhinnat ovat jo este mm. köyhempien vanhusten liikkumiselle.

YTV:n seutukokouksessa Espoon vihreistä löytyi siviilirohkeutta kyseenalaistaa seutukokouksen lipunhinnankorotukset. Nyt linjaan tulee saada kaikki mukaan. Keskustelu aiheesta jatkuu.

Kustannukset kunnille

Seutulipun pitäminen 3,8 eurossa lisää kuntien maksuosuuksia YTV:lle (miljoonaa euroa; mukana myös arvolipun alennus 16,1%:in hintaerolla kertalippuun):
– Helsinki 0,955
– Espoo 0,970
– Vantaa 0,736
– Kauniainen 0,027/>/>/>/>

Seutulipun laskeminen 3,5 euroon lisää (miljoonaa euroa):
(Mukana arvoseutulipun laskeminen 2,94euroon. Hintajoustoa ei ole mukana laskettu, mutta se tuo rahaa kassaan viiveellä.)
– Helsinki 1,770
– Espoo 1,811
– Vantaa 1,325
– Kauniainen 0,049/>/>/>/>/>

Vähän kalliimpi, mutta ei yhäkään paha, varsinkin kun miettii ruuhkautumisen aiheuttamia kustannuksia. Kun kokonaisuus huomioidaan, lipunhintojen alentaminen on halvempaa.

Taloussunnitelma: ryhmäkoot, vantaalisä, vanhusten hoito, veroprosentti ja ennaltaehkäisy

Valtuustopuheeni:

Talousarvio huonontaa lasten, vanhusten ja sairaiden asemaa.

Tämä talousarvio ei luo säästöjä.

Osa säästöehdotuksista eivät ole säästöjä koko kaupungin kassaan, vaikka laskennallisesti näkyvätkin eri toimialoilla pienennyksinä.

Esimerkiksi lukiopaikoista saadaan valtion rahoitusta enemmän kuin kuluja on. Siksi lukiopaikkojen vähentäminen maksaisi enemmän kaupungille.

Sivistystoimen säästöehdotukset ovat kestämättömiä: luokkakokoja ei voi kasvattaa. Yhä useamman opetus häiriintyy, ja aiheuttaa oppimisvaikeuksia ja syrjäytymistä. Se olisi todella kallista.

Vanhusten kotipalvelutoiminta ennaltaehkäisisi laitoshoitoon joutumista, ja toisi säästöjä. Nyt se puuttuu. Sama koskee lapsiperheiden kotipalvelua.

Vanhusten laitospalvelut ovat niin aliresursoitu, ja tarvitsevat inhimillisyyden vuoksi lisää hoitajia.

Mielenkiintoista on myös se että talousarvioin tilastoista katosi reilu 300 lasta jotka reaalisesti ovat olemassa. Väärien lukujen käyttäminen ei tuo todellista säästöä. Kaikki lapset ovat hoidettava.

Tulen esittämään vihreiden esitysenä talousarvioon yhteensä 500 000 euroa

 • 5 hoitajaa kouluterveydenhoitoon,
 • psykiatriaan erikoistuneita hoitajia 2 avohuollon toimipisteisiin esim. perheneuvoloihin/ kouluterveydenhuoltoon,
 • 3 perhetyöntekijää päihde- ja lastensuojeluperheisiin

Esitän myöskin koulutoimelle yhteensä 930 000 euroa.

 • + 400 000 e ryhmäkokojen pysymiseen kohtuullisena. Tämä budjetti nostaisi ryhmäkokoja, ja oppimisen häiriintyminen ja syrjäytyminen maksaisi enemmän kuin tämä niin sanottu säästö.
 • Koulupsykologi ja 2 oppilaanohjaajaa perusopetukseen. Nämä ennaltaehkäisevät ongelmia ja syrjäytymistä, tukevat lasten pääsyä oikealle uralle.
 • + 300 000 koulunkäyntiavustajiin.

Sen lisäksi kannatan lämpimästi mm. lisäresursseja vanhustenhuoltoon. Leena Korhonen tekee esityksen./>/>

Todellista säästöä eivät tuo jonot ja hoitoon pääsyn pitkittäminen, vaan se että ihmiset ja ongelmat hoidetaan niin ajoissa että ongelmat eivät ehdi pahentua ja tulla kalliimmaksi hoitaa. Ennaltaehkäisy on halpaa verrattuna sen lakkauttamiseen.

– Sirpa Kauppinen –
http://www.sirunsivut.fi, p. 040 540 4691/>

*    *    *
Taloussuunnitelman tiimoilta tärkeimpiä äänestyksiä:/>

Vantaalisä

Vantaalisässä ongelma on poukkoileva politiikka. Perheiden suunnittelu työnhaun, päivähoitopaikan haun ynnä muun kanssa on vaikeaa, jos kotihoidontuen vantaalisä on vaarassa laskea vuorovuosin. Valtio katsoi tarpeelliseksi korottaa kotihoidontukea. Vantaalisää päätettiin niistää saman verran.
Äänestys: Vantaalisän laskeminen (jaa) punaisella, ja Vantaalisän pitäminen ennallaan (ei) vihreällä. Ei ole uutinen, että kokoomus ja demarit eivät kannattaneet kotihoidontuen vantaalisän säilyttämistä./>

Vatuuston äänestys 17.11.2008 Vantaalisän säilyttäminen ennallaan vastaan vantaalisän pienentäminen valtion kotihoidontuen korotuksen verran

Perheiden tukipalvelut

Ennaltaehkäisevä tukitoiminta tulee halvemmaksi, ennenkuin ongelmat kärjistävät.
Vihreät esittivät lisättäväksi 5 kouluterveydenhoitajaa, 2 psykiatriaan erikoistunutta hoitajaa avohuollon tarpeisiin, ja 3 perjetyöntekijää päihde- ja lastensuojeluperheisiin. Kauppisen (=vihreiden) lisäysesitys esitys (ei) punaisella, kaupunginhallituksen pohja (jaa) vihreällä./>

Perhepalvelujen ennaltaehkäisy

Koulujen ryhmäkoot ym.

Kauppisen lisäysesitys (=vihreiden esitys) (ei, punaisella) joka estäisi koulujen ryhmäkokojen kasvamisen, lisäisi koulupsykologeja ja koulunkäyntiavustajia. Vaaleissa monet ehdokkaat kaikissa puolueissa kertoivat puolustavansa järkeviä ryhmäkokoja, mutta Kokoomuksen ja demarien linja valtuustossa kasvattaa ryhmäkokoja.

Perusopetus: luokkakoot, koulupsykologi, koulunkäyntiavustajat

Vanhustenhoito

Vanhusten hoitotaso ei ole riittävä Myyrinkodissa eikä muissakaan laitoksissa. Leena Korhonen teki esityksen vanhustenhoidosta jotta saamme lisää hoitajia. Ei hoitajalisäystä: Jaa; Hoitajalisäys: Ei.

Vanhustelnhuoltoon lisää resursseja

Veroprosentti

Vihreät esittivät veroprosentin korottamista peruspalvelujen turvaamiseksi. Vihreät ja vasemmista halusivat turvata peruspalvelut.

Markku J. Jääskeläisen (sdp) mukaan kaikki menot ovat budjettikehyksessä, joten lisärahalle ei ole tarvetta. Lupasin tarjota Marku J. Jääskeläiselle tuopin mikäli emme ensivuonna ylitä budjettia.

Budjettiylitys tulee varmasti, sillä talousarviossa oli osa säästöistä vain näennäisiä, ja rahat muutenkin alimitoitettuja – budjetti ei ollut rehellisesti toimiva. Ylitys katetaan ensivuonna velkarahalla, jonka vuoksi korkoihin menee entistä enemmän kaupungin varoja. Veronkorotus olisi tullut maksamaan 5 euroa kuussa asukkaalle ja sillä olisi katettu 9 miljoonaa euroa kuluja, joista useimmat estävät suurempia kustannuksia.

Luottamusmiesten palkkiot

Edellisessä kirjoituksestani löytyy myös taloussuunnitelman äänestys luottamusmiespalkkioiden korotuksen osalta. Pelkästään valtuuston osalta 210 000 euron korotus meni taloussuunnitelmassa läpi.

Luottamusmiespalkkioiden korotusta vastustivat ääneen Sirpa Kauppinen ja Leena Korhonen: tämä taloudellinentilanne ei ole oikea hetki nostaa palkkioita, kun mm. vanhustenhuollosta nipistetään epäinhimillisen paljon. Pääosa demareista ja Kokoomus kokonaisuudessaan halusivat korottaa palkkioitaan.

Virallisesti korotetut luottamusmiespalkkiot nuijitaan vasta vähän ennen joulua, vaikka tarvittavat rahat päätettiin jo taloussuunnitelmassa.

Tarkastuslautakunta

Sisäinen tarkastus olisi tavinnut 1.9. alkean lisätyövoimaa. Jotta Lumon kaltaiset sotkut eivät toistuisi, kaupungin toimintaa on hyvä pitää riittävässä valvonnassa. Vantaan tarkastustoiminta hoidetaan huomattavasti pienemmin resursein kuin vastaava toiminta muualla. Riittämätön tarkastus voi johtaa leväperäiseen toimintaan.

Vantaalisan aanestys 17.11.2008

Luottamusmiespalkkioiden korotus on kohtuuton

Valtuustopuhe/ Sirpa Kauppinen
Luottamusmiespalkkioiden korotus on kohtuuton
/>
/>

Luottamusmiesten palkkioiden nostaminen aikana, jolloin lapset ja vanhukset sekä terveydenhuolto on nipistetty epäinhimilliseen kuntoon, ei ole järkevää. Luottamusmiespalkkioita voi ehkä korotella sitten kun Vantaan talous on paremmassa jamassa. Vaikka asia päätetään virallisesti vasta ensi kuussa, nämä lisärahat ovat laitettu jo budjettiin.

Teen siitä esityksen, jos en pääse äänestämään muiden ryhmien mukana. Toivoisin, että myös muista puolueista nousee ihmisiä, jotka näkevät kokonaisuuden ja osaavat suhteuttaa luottamusmiesten ”hädän” palkkioiden pienuudesta, Ja vanhusten ja lasten hädän vaihtamattomista vaipoista, ruuan vähyydestä ja oppimishäiriöistä.

Luottamusmiespalkkioiden korotus järjettömän suuri: 2000e kuukausipalkka ylimille henkilöille, työstä joka on päätyön ohella (vaikkakin työ on vaativa).

(Välihuom. 2000e korotuksista luovuttiin. Sen sijaan palkkiot nousevat noin kaksinkertaisiksi.)

En edes usko, että esim. kiireinen kansanedustaja laittaa yhtään nykyistä enempää aikaa luottamustoimeensa Vantaalla lisärahan johdosta.
Tässä taloudellisessa tilanteessa moinen korotus on järjetön./>

Lisätietoja: 040 540 4691 / Siru, Sirpa Kauppinen
* * */>

Äänestys

Luottamusten kokouspalkkioista äänestettiin. Kimmo Kiljunen (sdp) ei suostunut äänestämään vaikka oli salissa. Sanoi olevansa ”henkisesti poissa”. Lakimiesten ja puheenjohtajan mukaan ihminen on läsnä kun on läsnä. Puheenjohtajan mukaan Kiljusen olisi pitänyt poistua kahville jos olisi halunnut olla poissa. Näin Kiljusen ”henkinen poissaolo” tulkittiin tyhjän äänestämiseksi. Vaihtoehdot äänestyksessä ovat ”jaa”, ”ei” ja ”tyhjä”.

Nevander (kok) ja Porten (kok) poistui äänestyksen ajaksi käytävän puolelle, eli he eivät halunneet kantaa vastuutaan ja sanoa mielipidettään äänestämällä edes tyhjää. Nevander oli takaisin välittömästi kun äänestys julistettiin päättyneeksi.

Tämä kaikki siksi, että uusi äänestyskone tuo näkyväksi sen kuka äänestää mitenkin.

 • Kaupungin hallituksen esittämät korkeat palkkiot (jaa): 37
 • Pienempi korotus (ei): 26
 • Poissa: 4 (sisältää käytävään livahtaneet)

Korkeita palkkioita vastustivat vihreiden Sirpa Kauppinen, Leena Korhonen, Sini Alen, Marjatta Kaurala (varajäsen) ja Varpu-Leena Aalto (varajäsen) sekä Vasemmistoliitto, Keskusta ja muutama demari. Kokoomus kannatti kokonaisuudessaan korkeampia palkkioita./>

Markku J. Jääskeläisen (sdp) mukaan palkkioista ei vielä päätetä ja hän kritisoi että tähän otettiin kantaa. Talousarvioissa kuitenkin siihen sidottiin rahaa: vuoden 2008 344 000 oli muuttunut vuonna 2009 555 000 euroksi pelkästään valtuuston osalta.

Äänestyskäyttäytyminen:Palkkioiden korotuksesta äänestys 17.11. 2008 Vantaan budjettikokouksessa
Lisätietoja: Sirpa Kauppinen, 040 540 4691/>