Vantaan kuuloyhdistyksen puheenjohtaja Kauko Wirén kirjoitti iime viikolla Helsingin Sanomissa (HS 12.2.08) Vantaan syrjivän kuulovammaisia kun valtuustosalista ei löydy indutiosimukkaa. Induktiosilmukka on huonokuuloisten apuväline, jolla vähennetään huonon akustiikan ja taustamelun vaikutusta kuunteluolosuhteisiin. Wirénin mukaan silmukan puuttuminen estää kuulovammaisia edes ryhtymästä kunnallisvaaliehdokkaaksi. Näin dramaattisia vaikutuksia silmukan puutteella sinänsä ei ole. Mikäli valtuutetuksi tulisi valituksi silmukkaa tarvitseva henkilö, tämä alle 5 000 euron laite asennettaisiin kaupungintalolle välittömästi.

Kirjoitus kuitenkin antaa hyvän kuvan siitä kuinka välinpitämättömästi Vantaallakin on suhtauduttu hallinnon, osallisuuden ja päätöksenteon esteettömyyden turvaamiseen. Kaupunginhallitus hyväksyi viime marraskuussa Vantaan esteettömyysohjelman. Pääpaino ohjelmassa oli lähinnä siinä, miten liikuntaesteiset pystyvät liikkumaan rakennetussa ympäristössä; kaupungin virastoissa, kaduilla sekä joukkoliikennevälineissä. Ehdottoman tärkeää työtä tämäkin, mutta jatkossa olisi syytä kartoittaa mitä esteitä osa kaupunkilaisista kohtaan oman osallisuuden ja aktiivisen kaupunkilaisuuden toteutumiselle. Esimerkiksi verkkopalveluiden esteettömyyteen olisi syytä varautua ennakolta asiakaspalvelun siirtyessä yhä enemmän verkko- ja mobiilimaailmaan. Siinä missä valtuuston kokouksiin osallistuminen ja seuraaminen edellyttää kuulovammaisilta induktiosilmukan käyttöä internetsivujen käyttö aiheuttaa ongelmia monille, joilla on fyysisiä, aisteihin tai ajatustoimintaan liittyviä rajoituksia.