Hesarin pääkirjoituksessa otettiin ilahduttavan voimakkaasti kantaa luonnonsuojelun puolesta. Lehden mukaan ilmastonmuutoksen nimissä poliittiseen keskusteluun on noussut asioita, jotka lyövät korvalle itse päämäärää eli ympäristönsuojelua. Vanhat luonnonsuojelupäätökset on kaivettu esiin, ja ilmastonmuutokseen vedoten  ajetaan niin Vuotosta ja Kollajaa kuin turvetuotannon lisäämistä ja hakkuita kansallispuistoissa: ilmastonmuutoksesta on tulossa poliittisessa keskustelussa käsite jonka nojalla voidaan ympäristönsuojelun nimissä ajaa melkein mitä tahansa. Se on kestämätöntä, kuten lehti toteaa.

Sama ilmiö on havaittavissa myös paikallisessa keskustelussa. Jätteen massapolttolaitosta perustellaan ilmastonmuutoksen torjumisella, vaikka sähkön ja lämmön yhteistuotannon korvaaminen jätelämmöllä edellyttää puuttuvan sähkön hankkimista markkinoilta. Ja jokainen tietää, että kysynnän kasvaessa sähköpörssissä viimeiset megawatit tuotetaan aina kivihiililauhdevoimalla. Eli vaikka päästöt Vantaalla ja pääkaupunkiseudulla pienenisivät, niin koko Suomen kannalta katsottuna ne kasvavat.

Uusia tiehankkeita perustellaan säännönmukaisesti sujuvan liikenteen mukanaan tuomilla päästövähennyksillä, vaikka uusien teiden ja sujuvien yhteyksien tiedetään kasvattavan myös liikenteen kokonaismäärää.