Helsingin Sanomat kertoi tänään suomalaisten haluavan valita kunnanjohtajat suorilla vaaleilla. Tämä ilmeni Kunnallisalan kehittämissäätiön tilaamassa ja TNS Gallupin tekemässä tutkimuksessa. Tulos ei yllätä. Sama näkemys on noussut usein aikaisemminkin esille. Kunnanjohtajan vaali olisi presidentin vaalien kaltainen konkreettinen henkilövaali. Myös Vantaan vihreät ovat olleet vaatimassa pormestarimalliin siirtymistä. Mallilla on toki kääntöpuolensakin. USA:sta löytyy monia kaupunkeja, joiden pormestareina on toiminut entisiä showpainijoita ja b-luokan näyttelijöitä.

Vaaleilla valittuun kunnanjohtajaan (pormestariin) siirtyminen olisi vastaus toiseenkin tutkimuksessa esille nousseeseen epäkohtaan. Merkittävä osa sekä valtuutetuista, että äänestäjistä on sitä mieltä että valta on siirtynyt liikaa virkamiehille. Poliitikalle ei ole ollut sijaa, kun palveluita on jatkuvasti jouduttu karsimaan. Kunnallisvaalien äänestysaktiivisuuden kohoamisen edellytyksenä on, että kunnallispolitiikassa ohitettaisiin vaihtoehdottomuuden aika.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku J. Jääskeläinen sd. puolustelee tuoreimmassa (huomisessa) Vantaan Sanomissa aikaisemmin esittelemiään henkilöstösupistuksia, joista kirjoitin heinäkuun alussa. Jääskeläinen on oikeassa siinä, että kunnallistalouden näkymien heikkenemiseen on varauduttava hyvissä ajoin. Mutta voisimmeko me tällä kertaa tarkastella tulevaisuutta useamman kuin yhden skenaarion kautta. Palveluiden laatuun panostaminen saattaa vahvistaa Vantaanvetovoimaa veronmaksajien keskuudessa. Henkilökunnasta leikkaaminen taas väistämättä heikentää palveluita. Tämä voi näkyä pienellä viiveellä veropohjan heikkenemisenä.