Helsingin Sanomat uutisoi, että keskustapuolue  vaatii pääkaupunkiseudun paikallisjunaliikenteen avaamista kilpailulle. Keskustan mukaan sen  avulla voidaan kehittää palvelutasoa, luoda uusia  tuotteita ja vauhdittaa kaluston uusimista. Pääkaupunkiseudun vihreät ovat jo pitkään vaatineet lähijunaliikenteen kilpailuttamisen mahdollistamista. Helsingin metron kustannukset paikkakilometriä kohden ovat merkittävästi pienemmät, kuin mitä korvausta VR perii nyt YTV:ltä.

Keskustan ohjelmanikkareilta tuntuu kuitenkin olevan pallo hukassa sen suhteen, miten joukkoliikenne pääkaupunkiseudulla on järjestetty. Kuntarajat ylittävän joukkoliikenteen järjestämisvastuu on seudulla ollut jo pitkään keskitetty erillislainsäädännöllä lainsäädännöllä YTV:lle. Seudun kaupunkien kesken on lisäksi sovittu, että vuoden 2010 alusta, myös kaupunkien sisäisen liikenteen järjestämisvastuu siirretään yhteiselle organisaatiolle. YTV vastaa siten myös pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteestä. Nykyisen raideliikennelainsäädännön mukaan VR on kuitenkin ainoa taho, jolta operointi on mahdollista tilata.

Palvelutasosta ja tuotteista päättää jo nyt YTV, joka myös määrittelee myös matkalippujen hinnat omalla alueellaan. Kilpailuttamisen avaamisella ei siten ole juurikaan tekemistä uusien tuotteiden kehittämisen kanssa. YTV:ssä pohditaan parhaillaan joukkoliikenteen tariffijärjestelmän uudistamista. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat lisäksi varautuneet jo nyt kilpailuttamiseen perustamalla erityisen Junakalustoyhtiön. Yhtiö on tilannut seudulle 32 uutta junaa, joista ensimmäiset saapuvat vuoden sisällä. Kilpailun avautuessa kiinnostuneilta pyydetäänkin tarjoukset siitä, millä hinnalla he hoitaisivat liikenteen operoinnin YTV:n – tai sen 2010 toimintansa aloittavan seuraajan – tarjoamalla kalustolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoittaisi sitä, että kuka tahansa saisi liikennöidä raiteilla Englannissa 90-luvulla toteutetun mallin mukaisesti. Mutta YTV:llä (tai sen seuraajalla) tulisi olla mahdollisuus pyytää tarjoukset VR:n lisäksi esimerkiksi Helsingin metroliikneteeltä, Tukholmassa liikennöivältä Veolialta sekä muilta kiinnostuneilta tahoilta.

Keskustan avaus on kuitenkin mielenkiintoinen. Nyt valtioneuvostossa pitäisi olla selkeä enemmistö pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kilpailuttamisen puolesta. Asian selvittäminenhän on jo mainittu hallitusohjelmassakin. Tähän saakka keskusta on harannut vastaan, koska VR:n pääkaupunkiseudun kaupungeilta perimällä suolaisella korvauksella on subventoitu liikennettä muualla maassa.