Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän HSL hallitus kokoontui aamulla nimeämään yksiköiden vetäjät. Eilinen Helsingin Sanomat oli otsikoinut räväkästi ”YTV saa lähes kaikki uuden liikenneyhtymän johtajanvirat”. Uudet kuntayhtymät HSL ja HSY (jätehuolto ja vesilaitos) ovat seudullisen yhteistyön koetinkiviä. Jo nyt useissa jäsenkunnissa on herättänyt närää vahva helsinkiläs-vetoisuus kuntayhtymien käynnistämisessä. HSL kuntayhtymän toimitusjohtajaksi valittiin Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Yhtymän hallituksen puheenjohtaja tulee myös Helsingistä, jolla on myös äänienemmistö sekä yhtymäkokouksessa, että hallituksessa. Kun Helsingin kaupunginjohtaja käyttää kaupungin puhevaltaa yhtymäkokouksessa, yksi mies käytännössä päättää liikennekuntayhtymän organisaatiosta, talousarviosta ja muista keskeisistä kysymyksistä. Tästä saatiin tuta aamun yhtymäkokouksessa kun kaupunginjohtaja vastasi Espoon edustajan tekemään esitykseen: ”Voisitko ystävällisesti vetää esityksesi pois”. Kuntayhtymien ylin päätöksenteko pitäisi saada luottamushenkilövetoiseksi. Vaaleilla valittava seutuvaltuusto olisi hyvä malli.

HSL:n toimitusjohtajan esitystä on kritisoitu HKL:n asiantuntemuksen syrjäyttämisestä. Samalla on sivuutettu se tosiseikka että HKL:n saamat kansainväliset palkinnot (mm. Best vertailu) ovat pitäneet sisällään myös YTV:n seutuliikenteen. Minun on ainakin kovin vaikea arvioida onko HKL hoitanut Jakomäen joukkoliikenteen paremmin kuin YTV Hakunilan. Tai miten Malminkartanon (HKL) ja Myyrmäen (YTV) joukkoliikenne eroaa toisistaan. Molemmissa organisaatioissa on vahvaa osaamista joka nyt pitää saada yhteiseen käyttöön.

 Vaikka HSL:n keskijohdosta tuli vahvasti YTV taustainen, nyt valitut henkilöt ovat käytännössä ylimenokauden johtajia, joiden tehtäväksi jää uuden organisaation pystyttäminen. Liikennesuunnittelujohtajaa lukuunottamatta he kaikki eläköityvät 2 – 5 vuoden sisällä. Liikennesuunnittelun substanssin kannalta suurempio merkitys on sillä keitä heidän taakseen nimetään ”kakkoshenkilöiksi” ja tuleviksi yksiköiden vetäjiksi. Tästä on keskusteltu vielä hämmästyttävän vähän. Tässä on kuitenkin HKL:n nuorten leijonien paikka.