Tulevan Sipoonkorven kansallispuiston toteutuksessa on turvattava viherkäytävien säilyminen Sipoonkorven ydinalueen ja merenrannikon suojelualueiden välillä. Vantaan Vihreät vaatii Vantaan kaupungilta selkeää linjausta siitä, että tehtäessä päätöksiä kuntien yhteisestä osayleiskaavasta ja asemakaavoista Sipoonkorven metsäalueen ja merenrannan Natura-alueiden väliset ekologiset yhteydet turvataan pysyvästi.

Lisätietoja:

Anniina Kostilainen, valtuustoryhmän puheenjohtaja, p. 044 5840164, anniina.kostilainen[at]vantaanvihreat.fi.