Maankäytön ja ympäristön toimialan ilmasto- ja ympäristöohjelma 2010-2012 (§ 5)

Ympäristölautakunta käsittelee kokouksessaan 24.2. maankäytön ja ympäristön toimialan ilmasto- ja ympäristöohjelmaa 2010-2012 osana kaupunkitasoista sitovaa tavoitetta. Ohjelman kymmenestä pääkohdasta yksi on luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Toimenpiteenä on mainittu muun muassa, että suunnittelussa hyödynnetään uusinta tutkimustietoa.

”Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen näkökulma on kaupunkisuunnittelussa jäänyt liian vähälle huomiolle. Kaupunkien arvokkaiden luontoalueiden suojelemisen lisäksi tarvitaan erikseen kaupunkiluonnon monimuotoisuuskysymyksiin syventyvää tutkimusta ja sen hyödyntämistä”, toteaa ympäristölautakunnan varajäsen Erja Hakkarainen. ”Vantaan tulee ottaa aktiivinen rooli uusimman kaupunkiekologisen tutkimustiedon hyödyntämisessä ja siten kaupunkiluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen hidastamisessa.”

Lisätietoja:

Erja Hakkarainen, ympäristölautakunnan varajäsen, p. 050 3075903, erja.hakkarainen[at]vantaanvihreat.fi.