MELUN VÄHENTÄMINEN PÄIVÄKODEISSA JA KOULUISSA, Vantaan kaupunginvaltuusto, 8.3.2010

Melu on suuri ongelma päiväkodeissa ja kouluissa. Siksi esitämme, että kun kouluja ja päiväkoteja suunnitellaan,

1.) otetaan entistä paremmin huomioon ryhmätilojen rakentaminen sekä ääntä eristävät rakennusmateriaalit ja

2.)  kun julkisia työpaikkoja suunnitellaan, niihin rakennetaan myös pieni lepohuone, ”hiljainen huone”, missä työntekijät voivat levähtää hetken.

Aloite on ajankohtainen: Vantaan päiväkotilapsille on hiljattain tehty kysely päivähoidosta. Huonojen puolten kärjessä on lasten mielestä melu. Melu on haitta myös kouluissa.

Melua on kuitenkin helppoa torjua erilaisilla materiaaleilla. On vaikea ymmärtää esim. sitä, että monissa isoissa kouluissa on ruokalassa betoniseinät, vaikka erilaisilla akustisilla levyillä melua saataisiin selvästi vähennettyä.

Lisätietoja:
Sini Alén, kaupunginvaltuutettu, p. 050 362 6345.