Vantaan Vihreä valtuustoryhmä käsitteli terveysasemaverkkoon ja terveyspalveluihin liittyviä uudistushankkeita torstaina 15.4. yhdessä sosiaali- ja terveyslautakuntaryhmän kanssa. Ryhmän näkemyksen mukaan terveyspalveluiden järjestämistä tulisi tarkastella ensisijassa asukkaiden hyvinvoinnin kannalta.

Keskustelua terveyspalveluista käydään vahvasti ideologisessa hengessä. Kokoomus haluaa viedä toimintaa itseisarvoisesti yritysmäiseen suuntaan –  ulkoistaa ja yksityistää. Demarit vastaavasti haluavat säilyttää kaiken entisellään. Vihreiden mielestä uusia, kuntalaisten hyvän hoidon takaavia toimintatapoja on syytä etsiä ennakkoluulottomasti.

Hakunilan terveysasema

Vantaan terveysasemista Hakunilan terveysasemalla henkilökunnan rekrytointi on vaikeaa ja henkilöstön vaihtuvuus on jatkuvaa. Vihreät edellyttävät että terveyspalveluiden tulosalue selvittää välittömästi syyt edellä mainittuihin ongelmiin. Kyse ei voi olla alueen väestörakenteesta, koska esimerkiksi Länsimäen lääkäritilanne on vastaavasti kaupungin parhaimpia. Hakunilan terveyspalveluiden järjestämisen vaihtoehtoihin Vihreät suhtautuvat avoimin mielin.  Ongelmakohtiin on puututtava rivakasti ja toiminta saatava täysimittaisena käyntiin.

Vastaanottotoiminnan liikelaitostaminen

Vihreät kannattavat liikelaitostamista koskevan selvityksen jatkamista. Tarkempi hankesuunnitelma on tuotava päättäjien käsiteltäväksi viimeistään helmikuussa 2011. Tässä vaiheessa voidaan päättää jatkovalmistelusta, mutta päätös liikelaitostamisen toteuttamisesta ja aikatauluista on mahdollista tehdä vasta hankesuunnitelman perusteella. Vihreät näkevät, että liikelaitostaminen ja ulkoistaminen ovat helposti vaihtoehtoisia kehityspolkuja: liikelaitostamisesta luopuminen voi johtaa useampien terveysasemien ulkoistamiseen. Kunnallinen liikelaitos on kaupungin omaa toimintaa, jonka sisällöstä vastaavat kaupungin palveluksessa olevat työntekijät. Palveluiden käyttäjät maksavat normaalin terveyskeskusmaksun. Liikelaitosmalli mahdollistaa talouden suunnittelun kalenterivuotta pidemmälle ja resurssien ja henkilöstön kohdentamisen sinne missä tarve on suurin.

Liikelaitostamisen rinnalla lääkärien listautumismallin siirtymistä on jatkettava ja HUS sairaanhoitopiirin kanssa on löydettävä malli missä osa erikoislääkäripalveluista voitaisiin tarjota terveysasemilla.

Katriinan terveysasema ja Marja-Vantaa

Vihreät vaativat, että Marja-Vantaalle toteutetaan sosiaali- ja terveysasema siinä vaiheesa kun huomattava osa asukkaista on muuttanut alueelle. Samassa yhteydessä tulee tarkastella Länsi-Vantaan terveysasemaverkkoa.  Vihreät näkevät myös, että kolmen täyden palvelun terveysaseman lisäksi muutkin terveysasemat voivat oman toimintansa ohessa erikoistua eri alojen osaamiskeskuksiksi.  ”Esimerkiksi Marja -Vantaan terveysasemaa voisi kehittää nuorisolääkäriasemana ja kouluterveydenhuolllon kehittämiskeskuksena”, visioi sosiaali- ja terveyslautakunnan vihreä jäsen Pekka Kantola.

Katriinan terveysaseman osalta vihreät pyytävät ennen päätöksentekoa lisäselvityksiä mm. väestöpohjan kehityksestä, käyttäjämääristä, laboratorio- ja röntgenpalveluiden käyttömahdollisuuksista ja Katriinan sairaalan kehittämisnäkymistä. Katriinan kehittämisessä sairaalatoiminta nähdään kuitenkin sekä henkilöstön, että tilojen käyttöä arvioitaessa ensisijaisena.

Aviapolis

Aviapoliksen alueelle Vihreät esittävät uusien, innovatiivisten toimintamallien testaamista. ”Esimerkiksi työterveyshuollon ja terveyskeskusvastaanoton yhdistämisestä voitaisiin saada merkittäviä synergiahyötyjä, alueella jossa sekä asukkaiden, että työpaikkojen määrä kasvaa vahvasti.”, toteaa Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Anniina Kostilainen.

Lisätietoja:
Valtuustoryhmän puheenjohtaja Anniina Kostilainen puh: (044) 5840 164
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Pekka Kantola puh: (041) 516 7955
Sosiaali- ja treveyslautakunnan jäsen Aira Raudasoja puh: (0500) 604 686