Ympäristölautakunta käsittelee kokouksessaan 21.4. lausuntoa Metsähallituksen selvityksestä Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä (§ 59).

Vantaan Vihreät katsovat, että Sipoonkorven kansallispuisto tulee toteuttaa Metsähallituksen tarkasteleman laajimman mahdollisen toteutustavan (VE3) mukaisesti.

Raideyhteyden ja asutuksen rakentaminen eivät saa vaarantaa Länsisalmessa leveää ekologista käytävää, joka on tärkeä osa pääkaupunkiseudun viherkehää. ”Arvokkaat luontokohteet eivät saa jäädä rakentamisen jalkoihin, vaan niiden elinvoimaisuus on turvattava kaupunkisuunnittelussa”, toteaa ympäristölautakunnan jäsen Terhi Niinimäki. ”Vantaan tulee profiloitua jatkossakin Sipoonkorven ja sen ekologisten yhteyksien puolustajana, sillä kaupunki on avainasemassa myös kansallispuiston virkistyskäytön ohjaamisessa”, sanoo ympäristölautakunnan varajäsen Erja Hakkarainen.

Lisätietoja:

Terhi Niinimäki, p. 040-7029371.
Erja Hakkarainen, p. 050-3075903.