Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 5.7.2010

Lausunnot Metsähallituksen selvityksestä Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä ovat menneet ympäristöministeriölle. Lausunnoissa Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen on saanut laajaa kannatusta.

Kansallispuisto perustettaneen, mutta missä laajuudessa? Metsähallituksen esittämistä vaihtoehdoista kansallispuisto koostuu laajimmillaan valtion ja kuntien suojelumaista merelle asti. Kaikissa vaihtoehdoissa tulisi turvata riittävien ekologisten viherkäytävien säilyminen Sipoonkorven metsämantereelta merenrannikon suojelualueille.

Luonnon monimuotoisuuden häviämisen torjunnassa keskeistä on maankäytön suunnittelu niin, että hillitään luonnon monimuotoisuuden kannalta haitallisia maankäytön muotoja. Tämä voi olla haasteellista, koska arvot, jotka eivät ole itsestään selvästi osa vallitsevaa talousajattelua ja markkinatilannetta, jäävät helposti huomiotta ja toisarvoisiksi.

Ongelmana on muun muassa Helsingin paine rakentaa asuntoja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta tärkeille alueille, jotta alueelle saataisiin tarpeeksi asukkaita joukkoliikenteen kannattavuudelle. Kuitenkin kansallispuiston laajin vaihtoehto rakentamattomina säilytettävine ekologisine viheryhteyksineen turvaa esitetyistä vaihtoehdoista parhaiten luonnon monimuotoisuutta ja hyvää elinympäristöä. Näin se tuottaisi pitkän aikavälin ekosysteemipalveluja virkistyskäyttömahdollisuuksineen.

Sipoonkorven kansallispuiston perustamisessa on näytön paikka. Kyetäänkö valtavirtataloustieteelle ottamaan vaihtoehdoksi ekologinen taloustiede, josta suuntauksesta alkaa olla merkkejä kansainvälisestikin?

Erja Hakkarainen
Biologi
Vantaa