Valtuustoaloite 23.8.2010

Kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden lentomatkojen päästöt
kompensoitava

Mikäli Vantaan kaupungin henkilöstö ja luottamushenkilöt tekevät
lentomatkoja toimensa puitteissa, tulee lentomatkojen aiheuttamat
kasvihuonekaasupäästöt jatkossa kompensoida. Lentämisen tarpeellisuus
tulee aina harkita perusteellisesti. Matkustaville tulee myös tarjota
mahdollisuutta tehdä matkansa muilla liikennevälineillä kuin
lentokoneella ja kotimaan matkat tulisi aina tehdä muuten kuin
lentäen.

Lentoliikenne tuottaa hiilidioksidipäästöjä junaan verrattuna
7-14-kertaisesti matkustajakilometriä kohti, ja ilmakehässä syntyneet
päästöt vaikuttavat ilmastoon 2-5 kertaa enemmän kuin maanpinnalla
syntyneet päästöt. Lisäksi lentäminen tuottaa huomattavasti muita mm.
otsonikehää vaurioittavia päästöjä.

Vantaan tulisi toimia esimerkillisesti ja kompensoida matkoista
syntyneet päästöt. Kompensointi voidaan tehdä esimerkiksi
sijoittamalla metsittämisohjelmiin, jolloin päästöt sitoutuvat
hiilinieluihin, tai vähentämällä laskennallisesti osoitettavissa oleva
määrä päästöjä kaupungin omasta toiminnasta. Vantaa-sopimuksessakin
linjataan kaupungin päästöjen vähentämisestä ja omien päästöjen
vähentäminen toisi myös taloudellisia säästöjä.

Terhi Niinimäki