Keskiviikon Helsingin Sanomissa (22.9.2010) kerrottiin tuoreesta Väestöliiton perhebarometrista. Kyselytutkimuksen vastaajista useampi kuin neljä viidestä pienten lasten vanhemmista toivoi enemmän joustoa työaikoihin työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi.

Asenne, jonka mukaan perhe-elämän tilanne ei kuulu työpaikoille, ei enää päde. Hollannissa esimerkiksi osa-aikatyö on yleistä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Vaikka on alakohtaisia eroja, miten hyvin joustot voidaan toteuttaa, yhteiskuntaamme tulee alkaa rakentaa niin, että työpaikat pystyisivät joustamaan ihmisten elämäntilanteiden mukaan.

Yhteiskunnassa tarvitaan asennemuutosta myös urakehitysmahdollisuuksista. Väestöliiton perhebarometrin mukaan kolme neljästä alle kolmivuotiaiden vanhemmista uskoi pitkien hoitovapaiden uhkaavan naisten urakehitystä. Ei lasten hoitaminen ja urakehitys ole toisiaan poissulkevia. Urakehityksen ei tarvitse vaatia joko tai vaihtoehtoa. Uralla voi edetä ja pitää pystyä etenemään, vaikka esimerkiksi tekee osa-aikatyötä sovittaakseen yhteen työ- ja perhe-elämän, mikä koskee tietysti myös miehiä. Esimerkiksi Hollannissa perhesyistä osa-aikatyötä tekevät naiset etenevät urallaan.

Kun tasapaino työn ja perhe-elämän välillä on sopiva, se näkyy itse työssä. Työntekijät jaksavat paremmin ja ovat motivoituneempia, samalla työnantajan julkisuuskuva perhemyönteisenä kohenee. Lisäksi lapsiperheisiin satsaaminen on samalla ongelmien ennaltaehkäisyä.