Vantaan vihreä valtuustoryhmä julkaisi valtuutettujensa sidonnaisuudet Vantaan Vihreiden nettisivuilla 11.11.2010. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Anniina Kostilainen toivoo myös muilta valtuustoryhmiltä avoimuutta sidonnaisuuksien suhteen kanssa: ”Avoimuuden pitäisi olla itsestään selvä toimintapa kaikille valtuustoryhmille. Haastan kaikki ryhmät ilmoittamaan sidonnaisuutensa vuoden loppuun mennessä.”

Valtuutettu Sirpa Kauppinen jätti myös aloitteen koskien avoimuutta. Aloite toisi kaupungin nettisivuille selvyyden päättäjien yhteiskunnallisista ja taloudellisista sidoksista. ”Nyt jos koskaan avoimuus on tärkeää. Luottamus poliitikkoihin horjuu. Maan tapaa pitää parantaa, ja tuoda avoimesti esiin, kuka istuu missäkin, ja mitä omia taloudellisia intressejä kelläkin on”, kaupunginvaltuutettu Sirpa Kauppinen summaa.

Sidosten avoimuus ehkäisee myös epäselvyyksiä jääviysasioissa. Tulevaan kuntalakiin kaavaillaankin vastaavaa sidosten julkistamista. Lain arvioidaan tulevan voimaan kuitenkin voimaan vasta 2017.

Lisätietoja:
Valtuustoryhmän puheenjohtaja Anniina Kostilainen puh. 044 5840 164
Kaupunginvaltuutettu Sirpa Kauppinen puh. 040 540 4691

Vantaan vihreiden kaupunginvaltuutettujen sidonnaisuustiedot:

https://www.vavi.fi/?page_id=843

Valtuustoaloite:

Ehdotus luottamusmiesten sidosten julkistamisesta

Avoimuus lisää luottamusta puolueettomuuteen ja ennalta ehkäisee epäselvyyksiä esteellisyystilanteissa. Vantaa voi edistää avointa hallintokulttuuria. Ehdotan, että Vantaan kaupungin Internet-sivuille luodaan tila johon kerätään luottamusmiesten tai kunnallisjärjestöjen ilmoituksen perusteella luottamusmiesten taloudelliset ja yhteiskunnalliset kytkennät. Esimerkiksi Hämeenlinnassa tällainen sivu on suunnitteilla.

Uusi kuntalaki saattaa tulla voimaan vasta 2017, mutta jo nyt olisi hyvä lisätä kansalaisten luottamusta politiikkaan

Sirpa Kauppinen