Korso-Koivukylän Vihreät (KORKO) syntyi Korson Vihreiden ja Koivukylän vihreiden yhdistyttyä. Yhdistyksen toimintasuunnitelmaan kirjattiin: ”Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että Korso-Koivukylän vihreät kasvavat Uudenmaan piirin suurimmaksi vihreäksi yhdistykseksi, jolla on laadukkainta toimintaa ja paras meininki!”

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2011 valittiin Mikko Huovila ja hallituksen jäseniksi Osmo Kontinen, Maria Salonen, Tarja Suhonen, Marko Mäkelä, Pekka Kantola, Erja Hakkarainen, Hanna Kotta ja Sini Alén. Hallitus järjestäytyy vuoden vaihteen jälkeen.

SYYSKOKOUKSEN KANNANOTTO 15.11.2010

HELSINGIN SEUDUN KEHITTÄMISESSÄ ON KESKITYTTÄVÄ KOKONAISUUTEEN

Korso-Koivukylän Vihreiden mielestä Helsinki-Vantaa liitos ei ole ratkaisu Helsingin seudun todellisiin haasteisiin. Liikenteellisiä ongelmia, yhdyskuntarakenteen hajautumista ja sosiaalista eriarvoistumista ei voida ratkaista ilman alueen kaikkien kuntien yhteistyötä. Vihreiden pitkäaikaisena tavoitteena on ollut metropolihallinto, joka olisi erinomainen väline ohjata koko seudun kehitystä.

Metropolialue ei rajoitu vain Helsingistä, Espoosta, Kauniaisista ja Vantaasta koostuvaksi alueeksi. Ihmisten arki ei seuraa kuntarajoja ja esimerkiksi Korso-Koivukylän asukkaille yhteydet Keravalle, Sipooseen ja Tuusulaan ovat yhtä tärkeitä kuin Helsinkiinkin päin. Niin joukkoliikenne, uusien asuinalueiden rakentaminen kuin palvelutkin tulisi järjestää koko seudun kokonaisuus huomioiden.

Helsinki-Vantaa liitos sitoisi kahden kaupungin voimavarat vuosiksi eteenpäin toimintojen yhdistämiseen, sen sijaan, että kiinnitettäisiin huomiota koko metropolialueen ongelmien ratkaisemiseen. Tehtyjen selvitysten perusteella on myös tullut selväksi, että Helsinki-Vantaa liitoksella saatavat hyödyt olisivat hyvin minimaaliset. Lähes kaikki liitoksen kannattajien esittämät hyödyt voidaan saavuttaa kaupunkien välisellä yhteistyöllä. On myös tärkeää huomioida asukkaiden voimakas paikallisidentiteetti. Tästä hyvänä osoituksena on kansanäänestyksiin kaatunut Lahden alueen suuri kuntaliitos.

Vihreät ovat esittäneet seutuhallintoa ratkaisuksi kaupunkiseutujen ongelmiin useissa eri ohjelmissaan. Viimeksi tavoite demokraattisesta metropolihallinnosta on kirjattu viime keväänä puoluekokouksessa hyväksyttyyn poliittiseen ohjelmaan sekä sen pohjalta tehtyyn Uudenmaan vihreiden eduskuntavaaliohjelmaan. 14 kunnan metropolihallinto voitaisiin valita suoralla kansanvaalilla, jolloin Uudenmaan liitolta ja kunnilta voitaisiin siirtää metropolihallinnon alle maankäyttö, joukkoliikenteen järjestäminen, ympäristönsuojelu, toisen asteen koulutus sekä soveltuvin osin myös sosiaali- ja terveydenhuolto. Korso-Koivukylän Vihreät pitävät positiivisena sosiaalidemokraattien myönteistä suhtautumista metropolihallintoon.

Lisätiedot:
Mikko Huovila
Puheenjohtaja
Korso-Koivukylän Vihreät
mikko.huovila@vihreat.fi