Kansanedustaja                                                                           TIEDOTE
Outi Alanko-Kahiluoto

Eduskuntavaaliehdokas
Erja Hakkarainen                                                                       17.11.2010

Vihreiden helsinkiläinen kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto vaatii nuorten työpajojen rahoituksen palauttamista vähintään edellisvuoden tasolle. Eduskunnan tulisi palauttaa työpajoille niiltä nyt valtion budjetissa puuttuvat 800 000 euroa. Hallitus päätti lisäbudjetissa kohdentaa työpajoille ja etsivään nuorisotyöhön 1,2 miljoonaa euroa.

”Työpajatoiminnan on todettu olevan erittäin tehokasta syrjäytymisen ehkäisyä. Työpajoilla yhdistyy koulutus ja työ yleiseen elämänhallinnan opetteluun. Yli 70 prosenttia pajanuorista on onnistunut pääsemään pajajakson jälkeen työhön, koulutukseen tai muuhun vastaavaan toimintaan”, kiittää Alanko-Kahiluoto.

”Nyt tulisi rahaa kohdentaa pajajakson jatkopolkuihin. Esimerkiksi oppilaitosten ja pajojen yhteistyötä pitäisi tiivistää. Pajajaksoja tulisi voida lukea hyväksi oppilaitosmuotoisessa opiskelussa”, Alanko-Kahiluoto vaatii.

Vihreiden vantaalaisen eduskuntavaaliehdokkaan, Korso-Koivukylän vihreiden hallituksen jäsenen Erja Hakkaraisen mielestä nuorisotyöttömyyttä ja syrjäytymistä voidaan torjua tehokkaalla perhepolitiikalla. Lapsiperheiden tukeminen on tärkeää, sillä köyhyys ja syrjäytyminen siirtyvät jossain määrin sukupolvelta toiselle. ”Jos joutuu jatkuvasti kantamaan huolta, riittävätkö rahat edes ruokaan, vaatteisiin ja perustarvikkeisiin, vie se pohjaa toimia lasten arjessa mukana olevana vanhempana. Vanhempien köyhyyden vuoksi myös lasten ja nuorten kaverisuhteet ja mahdollisuudet harrastaa kärsivät, mikä altistaa syrjäytymiselle”, Erja Hakkarainen toteaa.

”On olemassa monia keinoja, joilla yhteiskunta voi tukea lapsiperheitä. Lapsilisän korotus indeksiin ensi vuoden alusta on hyvä, mutta tarvitaan myös muita tekoja. Perhe-etuuksia leikattiin edellisen laman aikaan ja lapsilisän sitominen indeksiin ei tätä korjaa. Esimerkiksi lapsilisä tulisi maksaa 18-vuotiaaksi asti”, toteaa Erja Hakkarainen.

Outi Alanko-Kahiluoto ja Erja Hakkarainen puhuivat Korso-Koivukylän vihreiden järjestämässä Lapsiperheet, nuoret ja työttömyys – ongelmia ja ratkaisuja – tilaisuudessa 15.11. Korson monitoimikeskus Lumossa Vantaalla. Korso-Koivukylän vihreät on Vihreän liiton kunnallisjärjestön Vantaan Vihreät ry:n kaupunginosayhdistys.

Lisätietoja:

Outi Alanko-Kahiluoto, p. 050-5121727, www.outialanko.fi

Erja Hakkarainen, p. 050-3075903, www.vihreatehdokkaat/erja.hakkarainen