Korso-Koivukylän vihreiden Lapsiperheet, nuoret ja työttömyys – ongelmia ja ratkaisuja –tilaisuudessa 15.11. Vantaalla kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto kertoi saavutuksista nuorten pitkäaikaistyöttömyyden nujertamiseksi. Muun muassa opiskelupaikkoja on lisätty ja työvoimapalveluita on kehitetty nuorten tarpeita vastaaviksi.

Erityisesti nuorten työpajatoiminta on ollut tehokasta! Vaikka kuulee moitittavan, ettei työpajatoiminnasta ole juuri hyötyä, eilisen kuulemani mukaan vakuutuin, että varmasti on. Kyseessä on moniammatillinen toiminta, jonka avulla yhdistettynä etsivään nuorisotyöhön on löydetty esimerkiksi oppimishäiriöistä kärsiviä nuoria. Oppimishäiriön toteaminen on mitä oleellisin tieto, jotta nuorta voidaan auttaa elämässä eteenpäin. Työpajatoiminta on ollut täsmätoimintaa, jonka jälkeen 70-80 % nuorista on sijoittunut opiskelemaan, töihin tai muuhun vastaavaan toimintaan.

Tilaisuudessa saimme kuulla myös vuonna 2011 voimaan tulevasta uudesta nuorilaista. Laissa kehotetaan kuntien viranomaisia moniammatilliseen yhteistyöhön nuorten hyväksi. Tämä on hyvä, nykypäivänä ei enää monessa muussakaan asiassa toimi sektoriajattelu, vaan tarvitaan kokonaisuuksien tarkastelua.

Omassa puheessani keskityin vanhempien työttömyyden vaikutuksiin vanhemmuuteen ja lapsiin.

Vanhempien työttömyyden on todettu lisäävän nuorten työttömyysriskiä. Työn saanti onkin ensisijaista, mutta merkitystä on myös sillä, miten vanhemmuutta tuetaan siinä vaiheessa, kun työtä ei ole onnistunut saamaan ja perheen tulot ovat pudonneet vanhempien työttömyyden takia jopa köyhyyteen. Jos joutuu jatkuvasti kantamaan huolta, riittävätkö rahat edes ruokaan, vaatteisiin ja perustarvikkeisiin, vie se pohjaa vanhemmuudelta ja jaksamiselta toimia lasten arjessa mukana olevana vanhempana. Vanhempien köyhyyden vuoksi myös lasten ja nuorten kaverisuhteet ja mahdollisuudet harrastaa kärsivät, mikä altistaa syrjäytymiselle.

On olemassa monia keinoja, joilla yhteiskunta voi tukea lapsiperheitä. Lapsilisän korotus indeksiin ensi vuoden alusta on hyvä, mutta tarvitaan myös muita tekoja. Perhe-etuuksia leikattiin edellisen laman aikaan ja lapsilisän sitominen indeksiin ei tätä korjaa. Esimerkiksi lapsilisä tulisi maksaa 18-vuotiaaksi asti.