Jouni Vauhkosen kirjoitus Vantaan sanomiin.

Ongelmajätteiden poltto Vantaan Energia Oy:n jätevoimalassa on herättänyt ansaittua huomiota. VE on aloittanut ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (lisä-YVA) polttaakseen painekyllästettyä puuta, sairaaloiden erikoisjätteitä, autohajottamojätteiden ja erityistilanteiden eli esimerkiksi öljyonnettomuuksien jätteitä.

Jo pelkkä jätevoimala on ongelma. Vihreät halusivat ratkaista pääkaupunkiseudun jäteongelmat kierrätyksen avulla. Valitettavasti emme saanet muita tämän ajatuksen taakse YTV:n hallituksen äänestyksissä.

En tiedä, johdettiin päättäjiä harhaan, kun ongelmajätteiden polttoa ei nostettu esiin alkuperäisten päätösten yhteydessä. Toistaiseksi en ole kuullut uskottavia selityksiä siitä, miksi ongelmajätteitä ei sisällytetty alkuperäiseen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Veikkaan, että päätösprosessi olisi kulkenut toiseen suuntaan, jos asia olisi ollut laajalti tiedossa. Pääosan jätteistä Vantaan Energia Oy:lle toimittaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY). Käsittelimme jätevoimalan lisä-YVA:a äskettäin HSY:n hallituksessa.

Päätimme todeta, ettei autohajottamojätteitä eikä erityistilanteiden jätteitä tulisi sisällyttää VE:n lisä-YVA:aan. Lisäksi totesimme, että sairaaloiden erikoisjätteiden ja painekyllästetyn puun määrät tulisi sovittaa tasolle, joka vastaa näiden jätteiden määriä HSY:n ja Länsi-Uudenmaan alueella. Kehotimme myös jätehuollon toimialajohtajaa neuvottelemaan asiasta Vantaan Energia Oy:n kanssa.

Vihreät halusivat luopua kokonaan ongelmajätteiden poltosta Vantaalla. Ongelmajätteet olisi hoidettu nykyisellä tavalla, mistä ei virkamiesselvitysten mukaan olisi ollut edes taloudellisia vaikutuksia HSY:lle. Asia on pitkälti HSY:n omissa käsissä.

Tein esityksen mahdollisimman lievässä muodossa, jotta tiukimmatkin jätevoimalan kannattajat olisivat voineet siihen yhtyä. Esityksessäni ilmaistiin kuitenkin selkeästi HSY:n tahto olla polttamatta ongelmajätteitä Vantaalla ainakin toistaiseksi.

Valitettavasti edes tämän lehden palstoilla ongelmajätteistä kriittisesti kirjoitelleet vantaalaiset hallituksen jäsenet Markku J. Jääskeläinen (sd) ja Kati Tyystjärvi (vas.) eivät Vihreiden esitykseen yhtyneet. Esityksemme kaatui numeroin 11-3. Ongelmajätteiden polttoa Vantaalla kannattivat perussuomalaiset, sosiaalidemokraatit, kokoomus ja Rkp.

Pitäisin hyvänä, jos Vantaan Energia Oy kunnioittaisi HSY:n toiveita. Asiantuntijat ovat kertoneet minulle, että jätteiden poltto on vaativaa työtä. Jätteiden laatu heittelee ja sitä myötä polttolämpötila. Ongelmajätteiden tuhoutuminen vaatii vakaita korkeita lämpötiloja.

Parasta olisi, että VE opettelee ensin polttamaan jätteitä ja pidättäytyy toistaiseksi kokonaan ongelmajätteistä.

Jouni Vauhkonen
HSY:n varapuheenjohtaja, vihreät
Vantaa