Yksi tärkeimmistä syistä luonnon monimuotoisuuden köyhtymiselle on ollut se, ettei luonnon tuottamia pitkän aikavälin hyötyjä ole osattu arvostaa ja ottaa mukaan päätöksentekoon.
 
Nykyään kansainvälisillä areenoilla on alettu laskea luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen taloudellisia seurauksia. On alettu laskea rahallinen arvo sellaisille seikoille, joilla ei aikaisemmin ole ollut lainkaan hintaa ja jotka ovat olleet liian vaikeatajuisia otettaviksi laskelmiin mukaan. On havaittu, että kokonaistuotot voivat huveta murto-osaan, jos alkuperäiset ekosysteemit tuhoutuvat ihmisen muokkaamina ja muuttamina joksikin toiseksi.
 
Otetaanpa esimerkiksi thaimaalaiset mangrovemetsät. Mangrovemetsät muun muassa suojaavat tulvilta. Samoin mangrovemetsät hyödyttävät esimerkiksi siten, että juurakoiden toimiessa kalojen kasvupaikkoina metsät tuottavat saalista paikallisille kalastajille. Mangrovemetsien tuoton on arvioitu olevan 2100 euroa hehtaarilta. Jos mangrovemetsät raivataan ja muutetaan katkarapuviljelmiksi, kokonaistuotot hupenevat viljelmien tuotoista huolimatta noin kolmannekseen.
 

 

Viime aikoina on havaittu luonnon monimuotoisuuden merkitys allergia- ja astmatapauksissa. Professori Tari Haahtelan mukaan allergioiden ja astman yleistyminen on yhteydessä luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen. Mitä monimuotoisempi luonto, sitä enemmän mikrobeja, sitä enemmän ihmisen elimistö kohtaa mikrobeja, mikä taas karaisee immuunijärjestelmäämme vähentäen sairauksia. Ja päinvastoin kun luonto köyhtyy, ihmisen elimistö ei altistu monimuotoiselle mikrobilajistolle, jolloin immuunijärjestelmämme ei karaistu ja krooniset immuunihäiriöt, kuten astma ja allergiat, yleistyvät.

Luonnon myönteisistä vaikutuksista ihmisten terveydentilaan ja hyvinvointiin on tietoa ennestäänkin. Esimerkiksi psykologian tohtori Kalevi Korpelan kaupunkiluonnon vaikutusta ihmisten terveydentilaan ja hyvinvointiin koskevissa tutkimuksissa on todettu, että viherympäristö vaikuttaa ihmisten henkiseen hyvinvointiin myönteisesti. Oleskelu viherympäristössä tai jopa pelkkä luontonäkymän katselu rentouttaa ja auttaa palautumaan stressistä.

Siinä muutama esimerkkiä siitä, että ympäristöjärjestöjen esitys hallitusohjelmaan Suomen ekosysteemien arvon ja ekosysteemipalveluiden tilan seurannasta kansallisella tilinpidolla on mitä kannatettavin asia.