(Teksti on kirjoitettu Luokanopettajaliiton eduskuntavaalisivustolle)

Kiinnostukseni koulumaailmaa kohtaan on kasvanut omien lasteni myötä. Esikoiseni käy kolmatta luokkaa ja keskimmäinen aloitti syksyllä ensimmäisen luokan. Kuulun myös koulun johtokuntaan, jonka kautta pääsen osallistumaan lasteni koulun kehittämiseen. Kouluympäristöön olen tutustunut myös toimiessani aikaisemmin yläasteen biologian ja maantiedon lehtorin sijaisena.

Muun muassa Pisa-tutkimuksista tiedämme, että peruskoulujärjestelmämme on hyvä, mutta kehitettävää löytyy. Pidän tärkeänä, että lapsilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja että opetus on laadukasta. Sen vuoksi tulee huolehtia muun muassa siitä, että koulujen luokkakoot ovat riittävän pieniä. Kouluille tulee taata resurssit ja mahdollisuudet järjestää opetus opetusta ja oppimista tukevalla tavalla. Valtion tulee myöntää esimerkiksi korvamerkittyä rahaa luokkakokojen saamiseksi opetusta ja oppimista tukevalle tasolle ja tarvittaessa vaikka rajattava opetusryhmien enimmäiskoko lailla. Riittävän pienet luokka- ja ryhmäkoot tukevat lasten hyvinvointia ja opettajien työtä.

Näen peruskoulun roolin lasten ja nuorten syrjäytymisen ja terveyserojen ennaltaehkäisyssä merkittävänä. Koulut ovat avainasemassa siinä missä esimerkiksi neuvolatkin, että ongelmat huomattaisiin ajoissa. Paitsi luokkakokojen suhteen kouluille tulee turvata riittävät resurssit myös siihen, että kouluissa on käytettävissä tarpeeksi kouluterveydenhoitajia, -psykologeja ja – kuraattoreja. Nythän tilanne monissa kunnissa ja kouluissa ei ole kestävällä pohjalla. Valtion ohjauksen on tarvittaessa oltava tehokkaampaa, jotta oppilashuolto toimii hyvin valtakunnallisesti.

Peruskouluille tulee antaa riittävät resurssit myös maahanmuuttajataustaisten lasten asianmukaiseen opetukseen, jotta maahanmuuttajataustaisillakin lapsilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet oppia ja edetä suomalaisessa yhteiskunnassa. Myös tämä ehkäisee syrjäytymistä. Lapsilla täytyy olla tasa-arvoiset mahdollisuudet oppimiseen syntytaustastaan riippumatta ja riippumatta siitä, missä päin Suomea peruskoulun käy.