SIRPA KAUPPINEN

HEVA:ssa ei tullut esille mitään asukkaiden palvelujen parantamisesta,
jota yhteistyöllä ei voisi saavuttaa. Sama koskee säästöjen
löytymistä.

Vaaleilla valittu kaksiportainen seutuhallinto ratkaisee maankäytön,
liikenteen ja segregaation ongelmat, sekä ylikunnallisten elimien
demokratiavajeen. Seutuvaltuusto päättää yleiskaavan, terveyspalvelut
ja joukkoliikenteen, ja kaupunginosavaltuustot mm. peruskoulut ja
asemakaavan.

MIKKO MÄKELÄ

Kannatan Helsingin ja Vantaan yhdistymisprosessin jatkamista asettamalla ministeriön nimeämä selvitysryhmä tekemään kuntien yhdistymiseen tähtäävää selvitystä.

Yksittäisistä yhdistymisen puolesta puhuvista asioista suurin on Vantaan miljardin euron tuntumassa oleva velkataakka. Yhdistyminen myös järkevöittäisi maankäytön ja liikenteen suunnittelua, ja palveluidenkin järjestäminen yhdistyneessä kunnassa olisi joustavampaa ja tarkoituksenmukaisempaa kuin nykytilanteessa.

Yhdistymisselvityksen yhteydessä pitäisi laatia toimiva malli lähidemokratian toteuttamiselle ja myös seutuhallinnon kehittelyä pitää jatkaa edelleen.

ANNIINA KOSTILAINEN

Helsingin ja Vantaan yhdistymisselvitystä pitäisi jatkaa selvitysmiehen voimin. Kun lopullisen päätöksen aika koittaa, pitää asiasta järjestää neuvoa antava kansanäänestys. Uskon, että Helsingin ja Vantaan yhdistyminen toisi merkittäviä hyötyjä kaupungin sisäiseen maankäytön suunnitteluun ja palveluiden järjestämiseen.

Metropolihallinto selkiyttäisi sekavaa päätöksentekoa laajemmalla alueella ja antaisi mahdollisuuden tehdä liikenteen ja maankäytön ratkaisuja laajemmalla perspektiivillä kuin tällä hetkellä. Lähidemokratian kehittäminen on ehdoton edellytys sekä kaupunkien yhdistämiselle, että metropolihallinnon luomiselle.

JUHIS RANTA

Olisin valmis kannattamaan yhdistymistä, jos Espoo saataisiin mukaan liitokseen ja käyttöön otettaisiin toimiva lähidemokratiajärjestelmä. Tällä hetkellä Helsingin ja Vantaan yhdistäminen ei ole kuitenkaan järkevää. Helsinki joutuu tulevaisuudessa leikkaamaan palveluitaan, ja yhdistymisen myötä poliittinen paine saattaisi kohdistaa leikkaukset Vantaan alueelle. Esim. terveydenhoito ja koulutus pystytään haluttaessa järjestämään hyvin yhteistyöllä ilman kuntarajan poistamistakin.

ERJA HAKKARAINEN

Helsingin ja Vantaan yhdistymisselvityksen jatkamisen ja keskeyttämisen näkökulmissa on molemmissa vahvat perusteet. Perusteellinen asian tarkastelu antaa vankan pohjan myöhemmin tehtäville päätöksille ja siten yhdistymisselvityksen jatkaminen lienee paikallaan joskin niin, ettei seutuhallinnon kehittämismahdollisuutta torpattaisi. Muutosta nykymenoon on joka tapauksessa tultava. Lähtökohta tulee olla, ettei lähidemokratia kärsi ja että kuntalaisten palvelut tuotetaan tasokkaasti ja maankäytön suunnittelu on ympäristön ja seudun väestön kannalta järkevää.