Valtuustoaloite harmaan talouden torjumiseksi

Harmaa talous on lisääntynyt erityisesti rakennusalalla. Harmaa talous heikentää rehellisten toimijoiden mahdollisuuksia tarjota palveluitaan ja lisää rehellisten verotaakkaa. Kunnat ovat tärkeitä harmaan talouden toiminnan torjumisessa.

Taustaa

Suomen Kuntaliitto on allekirjoittanut 22.9.2006 yhdessä 16:n muun järjestön kanssa sopimuksen urakoitsijan ilmoittamismenettelystä. Kuntaliitto suosittelee urakoitsijan vero- ja työeläketietojen tarkistamista ennen sopimuksen solmimista, kulunvalvontaa työmailla ja edustajan asettamista ulkomaisille työnantajille. Kuntaliitto on allekirjoittanut järjestöjen kanssa 14.3.2007 myös harmaan talouden ehkäisemistä koskevan suosituksen.

Kuntaliitto on myös allekirjoittanut 19.3.2010 työmarkkinajärjestöjen kanssa kannanoton harmaan talouden torjunnan, työvoiman väärinkäytön ja ihmiskaupan estämiseksi. Kannanotossa järjestöt muun muassa:
– muistuttavat yrityksiä ja yhteisöjä ns. tilaajavastuulain mukaisesta velvollisuudesta selvittää käyttämänsä työvoimaa lähettävän tai välittävän sekä kotimaisen että ulkomaisen yrityksen taustat ja työsuhteen ehdot
– muistuttavat yrityksiä ja yhteisöjä järjestöjen 14.3.2007 opimasta harmaan talouden ehkäisemistä koskevasta suosituksesta – muistuttavat julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä olevasta mahdollisuudesta asettaa työoloja koskevia erityisehtoja (348/2007 ja 349/2007)
– suosittelevat, että myös tilaaja informoi työnteon alkaessa ulkomaalaista työntekijää hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan
Suomessa (esimerkiksi Suomeen työhön -opas, www.mol.fi/finnwork)

Ehdotamme, että

1. Vantaan kaupungin kilpailuttamissa urakoissa otetaan käyttöön Kuntaliiton harmaan talouden torjuntaohjeiden mukaiset toimet
2. Vantaan kaupungin urakoissa noudatetaan työmarkkinajärjestöjen ja Kuntaliiton sopimaa suositusta harmaan talouden ehkäisemisestä
3. Vantaan kaupungin urakoissa otetaan käyttöön ketjuvastuu. Rakennushankkeissa kunta tilaajana edellyttää aina tilaajavastuulain
mukaisten tietojen antamista koko alihankintaketjun osalta, ei ainoastaan pääurakoitsijalta.
4. Urakoitsijoilta edellytetään veroselvitystä. Helsingin kaupunki antoi ajaa ristiin yritysten antamat tiedot verottajan kanssa, ja rakennusalan urakoitsijoista jäi epäselvyyksistä kiinni 11 prosenttia.

Lisätietoja:
Sirpa Kauppinen
Ympäristötekniikan M.Sc.
+358 40 540 4691
http://www.sirpakauppinen.fi
http://www.facebook.com/sirpa.kauppinen