Luonnonsuojeluliiton, Suomen Partiolaisten ja Suomen Ladun YK:n kansainvälisen luonnon monimuotoisuuden teemavuodeksi 2010 lanseeraama Luontohaaste-kilpailun kuntasarjan voitti Jyväskylän kaupunki. Seurakuntien sarjassa voittajaksi nousivat Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät.

Huomionarvoista kilpailussa oli, että nyt ei kilpailtu pelkästään suojelusta vaan myös siitä, miten parhaiten onnistutaan yhdistämään ihmisen toiminta ja luonnonsuojelu, tässä tapauksessa virkistyskäytön yhdistäminen luonnon monimuotoisuuteen.

Näin pitää ollakin, että luonnonsuojelu ja ihmisen toiminta sovitetaan yhteen konkreettisesti. Luonnonsuojelun painopiste kun on ollut erillisten, usein pienialaisten, suojelualueiden perustamisessa. Vallalla on ollut ajattelu, että riittää, kun perustamme tällaisia yksittäisiä luontoreservaatteja. On kuitenkin todettu, käytäntö ei riitä turvaamaan luonnon monimuotoisuutta, vaan luontoarvot ja niiden turvaaminen on otettava kattavammin osaksi elinympäristön normaalia ihmisen toimintaa. Luonnon hyvinvointi ei ole pois ihmisten hyvinvoinnista, päinvastoin, ihminenkin saa hyvinvointia luonnosta.