Vihreiden Juurikkala:
Maastoliikennelain muutoksen kaatuminen ei sureta

Vihreiden kansanedustaja Timo Juurikkala on tyytyväinen maastoliikennelain uudistuksen raukeamisesta. Eduskunnan ympäristövaliokunta päätti keskiviikkona aikataulusyistä lopettaa maastoliikennelain käsittelyn kuluvalla hallituskaudella. Juurikkalan mukaan maastoliikennelakiesitys sisälsi useita vakavia puutteita. Moottorikelkkareittien lisääminen esitetyssä laajuudessa olisi tuottanut tarpeetonta ympäristörasitusta ja suoranaista haittaa osalle maanomistajista.

– Uudistuksen lähtökohtana oli maastoliikenneolosuhteiden luominen. Ajatuksena oli, että Suomeen olisi tarpeellista luoda koko valtakunnan kattava moottorikelkkailun runkoreitistö ja sitä syöttäviä alemman tason uria. Kuinka moni matkailuyrittäjä todella on halukas tarjoamaan satojen kilometrien moottorikelkkasafareja Etelä-Suomessa ja onko tämä matkailun muoto todella se mitä täällä kaivataan, ihmettelee Juurikkala.

– Esityksen mukaan moottorikelkkailureittejä olisi voitu perustaa vastoin maanomistajan suostumusta yleisen kulkuyhteyden luomiseksi. Muun muassa pääsy huoltoasemalle ja majoitus- tai ravitsemusliikkeeseen olisi katsottu yleisen tarpeen mukaiseksi, jolloin maanomistajien olisi ollut pakko luovuttaa maitaan kelkkareittejä varten. Esitys oli tältä osin yleisen oikeustajun vastainen, toteaa Juurikkala.

– Lisäksi kaksitahtisten moottorikelkkojen pakokaasupäästöt ovat jopa monisatakertaiset nykyaikaisiin autoihin verrattuna, ja niiden melu häiritsee luonnonrauhaa usein juuri sellaisilla alueilla, joilla muuten on hiljaista. Juurikkalan mielestä moottorikelkoille pitää säätää muita moottoriajoneuvoja vastaavat päästörajat, mikä käytännössä tarkoittaa kaksitahtikelkkojen kieltämistä.

– Jatkossa maastoliikennelain kokonaisuudistusta täytyy valmistella aivan toiselta pohjalta, luonnon arvoja ja maanomistajien oikeuksia paremmin kunnioittaen, summaa Juurikkala.

Lisätiedot:

Timo Juurikkala
kansanedustaja (vihr)
ympäristövaliokunnan jäsen
p. (09) 432 3129
timo.juurikkala@eduskunta.fi
www.timojuurikkala.net