Suomen tulevaisuus ei ole sulkeutuneessa yhteiskunnassa vaan avoimessa ja suvaitsevaisessa. Suvaitsevaisuus ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että luopuisimme omista hyvistä asioistamme tai että eri kulttuurien epätoivottavat tavat tulisi hyväksyä.

Viime aikana Suomessa yleiseen tietoisuuteen on noussut maahanmuuttajatyttöihin kohdistuva kunniaan liittyvä väkivalta. Ongelmaan ei ole kyetty puuttumaan niin tehokkaasti kuin asian vakavuus vaatisi. Hankaluutena on ollut muun muassa se, etteivät viranomaiset tiedä, miten toimia, kun yhtenäiset toimintaohjeet puuttuvat.

Esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri on tehnyt hienoa työtä kunniaväkivallan kitkemisessä ja myös poliisilla on ollut valmiuksia puuttua asiaan. Maahanmuuttajien kotoutumista viivyttääkin, jos olemme hiljaa ei toivotuista, jopa ihmisoikeusloukkauksiin kuuluvista tavoista tai jos viivyttelemme epäkohtiin tarttumista. Kunniaan liittyvä väkivalta on ihmisoikeusloukkaus, jossa tarvitaan eri tahojen yhteistyötä ja jonka kitkemiseen on Suomessa panostettava tosissaan.