Suomessa etsitään uusia keinoja turvata luonnon monimuotoisuutta. Ympäristöministeriö tiedotti asiasta 8.3.

Suomessa hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 2006 ”Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi” strategia. Strategia ja sitä tukeva toimintaohjelma toteuttavat Biologista monimuotoisuutta koskevaa yleissopimusta, jonka Suomi allekirjoitti vuonna 1992. Ympäristöministeriö tiedottaa, että nyt tämä kansallinen luonnon monimuotoisuuden strategia ja toimenpideohjelma tarkistetaan vastaamaan uusia kansainvälisiä tavoitteita. Tavoitteena on uusien suuntaviivojen avulla luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä. Strategian tarkastamistyötä koordinoi ympäristöministeriö.

Luonnonsuojelu aiotaan laittaa remonttiin. Nyt mietitään muun muassa, miten kansainväliset päämäärät voidaan viedä käytäntöön. Pitääkö nykyisiä toimia terävöittää vai keksiä jotain kokonaan uutta? Työn pohjaksi on perustettu otakantaa.fi-palvelu, jossa kansalaiset voivat ilmaista mielipiteitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Palvelun avulla etsitään uusia keinoja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi.

Kun kerran luonnon monimuotoisuus köyhtyy edelleen Suomessakin, tarkoittaa se, että ilman muuta nykyisiä toimia pitää terävöittää. Tietoa ja keinoja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi kyllä on, paljolti on kyse asenteista. Luontoarvoja ei ole nähty merkityksellisinä otettavaksi mukaan päätöksenteon perusteiksi muutoin kuin puhtaasti luonnonsuojelukysymyksenä. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaatii ajattelutavan muutosta. Luontoarvot on otettava mukaan tasavertaisesti yhteiskunnan ja talouden suunnitteluun. Uudetkin keinot ovat tervetulleita, mutta uusienkaan keinojen keksiminen ei auta, jos keinoja ei oteta konkreettisesti käyttöön.