Luonnos Östersundomin kaavoittamiseksi julkaistiin eilen. Kaamea luonnos. Metroasemia oli sijoitettu keskelle viheryhteyksiä. Alueelle oli mahdutettu 70 000 asukasta, jotka olisi tarkoitus asuttaa pientaloihin. Natura-alueiden suojavyöhykkeet, viherkäytävien turvaaminen ja virkistysalueiden vahvistaminen olivat unohtuneet suunnittelijoilta lähes kokonaan.

Vihreät julkaisivat omat tavoitteensa Östersundomin kaavoitukselle jo viime marraskuussa. Vihreän linjauksen mukaisesti alueelle mahtuisi rohkeidenkin arvioiden mukaan korkeintaan 50 000 asukasta. Asutus tulisi sijoittaa metroasemien läheisyyteen siten, että aseman läheisyydessä asutus olisi kaupunkimaista (kerrostaloja) ja madaltuisi pientaloiksi asutuskeskittymän reunoja kohti. Metro kulkisi luontoalueiden kohdalla viherkannen tai maan alla.

Nyt on aika taistella kauniin, virkistysarvoiltaan mittaamattoman arvokkaan ja luontoarvoiltaan korvaamattoman alueen puolesta. Emme missään tapauksessa tule hyväksymään nykyisiä kaavaluonnoksia. Östis on pelastettava!