Maanjäristyksen, tsunamin ja ydinkatastrofin uhkatunnelmissa tuntuu tarpeettomalta tai jopa epäasialliselta kirjoittaa mistään muusta. Pikkujutuista. Paikallisuuksista. Itsekeskeisyyksistä.

Somevirrat tulvivat Japania. Kommentit sinkolevat kuumina ja kummina, sillä epätietoisuutta paikataan omilla tunteilla ja tulkinnoilla. Ehkä on parasta jättää seuraaminen: luotan edelleen viranomaistiedotukseen, joka lienee kehittynyt Tsernobylin ajoista.

Nämä pari viikkoa ovat olleet liian kiireisiä dogmaukseen tai bloggaukseen, joten joudun kirjoittamaan tämän kauan aikomani yhdentekevän, itsekkään ja paikallisen asian nyt pahana päivänä, kun löysin 15 min internet -aikaa. Valitan.

Asiani käsitteli jatkumoa turhautumisestani Vantaan alueportaalien toimimattomuuteen. Kaupungin Internet-uudistuksesta on kuulunut huhuja. Koska soittoihini kaupungin tiedotusyksikköön ei ole vastattu – lupauksista huolimatta, jouduin esittämään alueportaali- ja nettiuudistuskysymyksen valtuustoinfossa.

Kysymykseeni vastasi Antti Kuusela, joka kertoi uudistuksen ajoittuvan toukokuulle. Varsinaisia kaupunginosaportaaleja ei ole luvassa. Olin hieman epätyytyväinen vastaukseen, joten lähetin tarkentavan meilikysymyksen, johon saatu vastaus ei edelleenkään kerro, saako Aviapolis omaa asukassivua vai millä sitä nyt sitten tullaankaan kutsumaan.

Alla käyty meilinvaihto:

Hei,

minkälaisia ”portaaleja” nettiuudistuksessa on suunnitteilla?
Nykyisethän eivä toimi eikä niitä kukaan käytä.

Aviapolis tarvitsee Tikkurilasta erillisen sivuston.
Onhan tämä huomioitu?

Kiitos vastauksesta,

terv. Jaana

_____________________________

Tässä lyhyesti tilanteesta ja suunnitelmistamme.

Tavoitteena on, että nykyiset alueportaalit siirtyvät ylläpidettäväksi samalla
uudella Prime-julkaisujärjestelmällä kuin varsinainenkin vantaa.fi-sivusto. Ne
kuitenkin julkaistaan ns. erillissivustoina ja eri palvelimella kuin vantaa.
fi-sivusto, jotta ylläpitäjinä voi olla myös kaupungin henkilökunnan lisäksi
ulkopuolisia ihmisiä, kuten esim. yhdistysten edustajia. Sivustolla kävijä ei
tätä eroa huomaa. Erillissivustot kuuluvat projektin ns. jatkokehitysvaiheeseen,
mutta valmistelutyö on jo aloitettu sekä kaupungilla että Innofactorilla.

Nykyiset alueportaalit siis lakkautetaan. Nykyisten portaalien sisältöjä ei
sellaisenaan tulla siirtämään uuteen julkaisujärjestelmään vaan sisällöt
mietitään hieman uudelleen. Aluesivujen ylläpito siirtyy aluetoimintaan ja
lähinnä aluekoordinaattoreille. Alueportaalien ylläpitohan oli ”edesmenneen”
verkkotoimituksen vastuulla. Uusien sivujen suunnittelu onkin jo käynnistynyt.
Suunnittelussa ovat olleet mukana aluekoordinaattorit, lähinnä Liisa Juustila.
Jaana Turunen on ollut myös mukana auttamassa.

Rekka380

Permalink

| Leave a comment  »