Ydinvoimavastaisuus oli yksi tärkeimmistä perusteista sille, että aikoinaan liityin Vihreisiin.Vihreät ovat vastustaneet ydinvoimaa järjestelmällisesti koko puolueen historian ajan. Epäilevistä väitteistä huolimatta myös tällä hallituskaudella Vihreät ovat vastustaneet ydinvoimaa. Koska vihreillä on ollut hallituksessa vain 10 % kaikista ministereistä, ei painoarvo ole ollut riittävä ydinvoiman kaatamiseen.

Vihreät ovat esitelleen oman mallinsa sähkön tuotantoon ilman lisäydinvoimaa. Toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan:

  1. energiankäytön tehostamiseen, mikä vähentää sähkön ja siten tuotantokapasiteetin tarvetta
  2. sähkön kysyntäjouston lisäämiseen, mikä leikkaa kulutushuippuja ja vähentää huipputehon tarvetta
  3. uusiutuvan energian lisäämiseen, mikä kattaa jäljelle jäävän kotimaisen sähköntarpeen

Energiankäyttöä voidaan tehostaa mm.lisäämällä teollisen tuotannon sähkön käytön tehokkuutta, korvaamalla sähkölämmitystä ja tehostamalla sähkön käyttöä palveluissa sekä kotitalouksissa. Kysyntäjoustoa pystytään lisäämään kun sähkön hinnoittelu perustuu sen markkinahintaan.

Uusiutuvaa energiaa lisätään lyhyellä tähtäimellä tuulivoimaa ja metsähaketta voimakkaasti hyödyntämällä. Pitkällä tähtäimellä uusiutuvan energian ratkaisut ovat monipuolisempia. Aurinkoenergian täysimääräinen valjastaminen hyötykäyttöön ja erilaiset biopohjaiset energiaratkaisut toisivat kaivattua monipuolisuutta kotimaiseen energiantuotantoon. Väheksyä ei pidä myöskään pientuottajien, noiden jokakodin pellepelottomien mahdollisuuksia tuottaa itse paitsi oma sähkönsä, myös syöttää ylijäävä sähkö paikalliseen verkkoon. Piensähköntuotantoa tulisikin tukea entistä voimakkaammin.