Vantaalla on parhaillaan käynnissä merkittäviä, moderneja, ekologista rakentamista edistäviä hankkeita. Lähivuosina rakentuvasta Marja-Vantaasta tulee ekologisen rakentamisen mallikaupunki.

Vantaan vihreän valtuustoryhmän mukaan Vantaa voi ottaa valtakunnallisesti aseman edelläkävijänä eko- ja energiatehokkaassa rakentamisessa. Vihreät vaativat, että Marja-Vantaalla hyödynnetään puurakentamisen mahdollisuuksia. “Marja-Vantaan tuleva asuntomessualue tulee olemaan huomion  keskipisteessä. Marja-Vantaan tuleva ostoskeskus voitaisiin toteuttaa puurakenteisena. Lisäksi  alueelle pitää ilman muuta  toteuttaa moderni puukerrostalokortteli”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Anniina Kostilainen visioi.

Vantaan suhtautuminen puurakentamiseen on ollut kaupungin omissa hankkeissa myönteinen. “Vuoden 2011 talousarviossa sitoudutaan siihen, että päiväkodit ja muut vastaavankokoiset julkiset hankkeet toteutetaan jatkossa puurakenteisina. Kauppakeskuksen toteuttaminen puurakenteisena noudattaisi siis kaupungin linjaa”, toteaa valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Mikko Mäkelä.

Rakentamisen ympäristövaikutuksia pystytään merkittävästi vähentämään valitsemalla puu rakennusten pääasennusmateriaaliksi. ”Puurakennusten koko elinkaaren hiilidioksipäästöt ovat todella pieniä verrattuna vastaaviin muista materiaaleista valmistettuihin rakennuksiin. Puun käytön suurin hyöty tulee muiden, ympäristöä kuormittavien materiaalien korvaamisesta”, Kostilainen toteaa. ”Esimerkiksi betonin valmistamisen hiilidioksidipäästöt vastaavat noin viittä prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Lentoliikenteen vastaavat päästöt ovat noin 2-3 prosenttia. Puhutaan siis merkittävistä määristä”, Kostilainen jatkaa.

Lisätietoja:
Valtuustoryhmän puheenjohtaja Anniina Kostilainen 044 584 0164
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Mikko Mäkelä 050 341 7386