Yli 30 suomalaista nais-, opiskelija- ja työntekijäjärjestöä sekä
tasa-arvoasiain neuvottelukunta on vaatinut vanhempainvapaajärjestelmän
uusimista 6+6+6-mallin mukaisesti ja vanhempainvapaista johtuvien
kustannusten jakamista.

Järjestöjen mukaan vanhempainvapaiden jakautuminen tasaisemmin molemmille vanhemmille
sekä vanhemmuuden kustannusten jakaminen työnantajien kesken
pidentäisi työuria, nopeuttaisi opintoja, helpottaisi perheen
perustamista opiskeluaikana sekä lisäisi perheiden ja yhteiskunnan
hyvinvointia ja tasa-arvoa. 6+6+6-mallissa vanhempainvapaa jaetaan kolmeen kuuden
kuukauden osuuteen, joista yksi on korvamerkitty kummallekin
vanhemmalle ja kolmannen vanhemmat saavat jakaa haluamallaan tavalla.

Kannatan itsekin 6+6+6 mallia. Malli huomioi perheiden erityistilanteet. Niissäkin tapauksissa, joissa vain toinen vanhempi on kykenevä huolehtimaan lapsesta, vanhempainvapaata varten on korvamerkitty 12 kuukautta. Malli kannustaa selkeästi myös isiä jäämään kotiin. Malli antaa myös entistä joustavammin mahdollisuuden siihen, että äidin sairastuessa isä pystyy jäämään kotiin hoitamaan lasta.

Perheille joustavan mallin lisäksi on olennaista, että perhevapaista aiheutuvia kustannuksia pystytään tasaamaan. Tämän hetkinen järjestelmä kasaa kustannuksia naisvaltaisille aloille, ja nuorten ”lisääntymisikäisten” naisten työllistyminen  ja etenkin vakituisten työsopimusten saaminen vaikeutuu. Pienyrittäjät joutuvat tällä hetkellä välttämään naisten palkkaamista juuri siitä syystä, että vanhempainvapaasta koituvat välittömät ja välilliset kustannukset ovat heille usein aivan ylivoimaisia kuluja