(Julkaistu Vantaan Sanomissa 9.-10.4.2011)

Vammaisia tuetaan opiskelussa muun muassa esteettömyyden suhteen. Taloudellista tukea vammaiset saavat opiskeluunsa tarpeidensa mukaan.

Yhteiskunnan kannattaa tukea vammaisia opiskelijoita, jotta he työllistyisivät paremmin. Onkin kuitenkin nurinkurista, että pitkälle koulutetut vammaiset joutuvat usein olemaan työttöminä ja työttömyyden pitkittyessä jäämään pysyvästi työelämän ulkopuolelle yhteiskunnassa vallitsevien asenteiden vuoksi. Se on voimavarojen tuhlausta.

Fyysinen vamma ei saa olla työnantajille punainen vaate. Työnantajille on tarjolla tukea vammaisen henkilön työllistämiseen. Moni työnantaja ei vain sitä tiedä.

Vammaiset työnhakijat ja muutkin vaikeasti työllistettävät halutaan liian herkästi ohjata työharjoitteluun. Työharjoittelu ei ole kuitenkaan oikeaa työtä, vaan hyväksikäyttöä, jos harjoittelija joutuu jäämään harjoittelun jälkeen työttömäksi. Vammaiset, kuten muutkin ihmiset, haluavat saada normaalia palkkaa normaalista työstä elääkseen ja elättääkseen perheensä. Se kuuluu ihmisoikeuksiin.

Erja Hakkarainen (Vihr)
Filosofian maisteri

Liisa Huttunen
sihteeri, Vihreät vaivaiset ry