Pääkaupunkiseudun lapsista valtaosa ei ole koskaan käynyt maatilalla, eivätkä monet lapset ole nähneet maatilan eläimiä läheltä. Ruoantuotantotapoihin tutustuminen on tärkeää yleissivistystä, ja kaupungin tulisi tarjota koululuokille mahdollisuus siihen. Vantaan luontokoulu tekee arvokasta ympäristökasvatustyötä, mutta sen resurssit eivät riitä tarjoamaan kaikille halukkaille vierailupäiviä. Osa luontokoulupäivistä sisältää maatilavierailun, mutta vierailujen tulisi olla mahdollista myös niille kouluryhmille, joille luontokoulupäivää ei pystytä tarjoamaan.

Helsingissä tarpeeseen vastaa nuorisoasiainkeskuksen Fallkullan kotieläintila ja Sipoossa luokkien maatilavierailuista on hyviä kokemuksia yhteistyönä Majvikin tilan kanssa. Majvikissa koululuokat ovat päässeet myös kokeilemaan sadonkorjuuta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että selvitetään mahdollisuudet lisätä Vantaan koululuokkien maatilavierailuja yhteistyössä lähialueen maatilojen kanssa, ja olisiko vantaalaisten ryhmien mahdollista hyödyntää Fallkullan kotieläintilan palveluita laajemmin. Vantaalla on myös aiemmin harkittu oman kotieläinpihan perustamista, joten sen mahdollisuudet tulisi tutkia.