TIKKURILAN URHEILUTALO

Vantaan Vihreät hakee jäsentä Tikkurilan Urheilutalon hallitukseen.

Jäsenen valinnassa otetaan huomioon kokemus tehtävään liittyvältä alalta ja aiempi kokemus luottamustehtävistä. Vantaan Vihreiden hallitus käsittelee hakemukset ja lopullisen valinnan tekee valtuustoryhmä. Lähetä hakemus sähköpostitse toiminnanjohtajalle (tuomas.rinne@vantaanvihreat.fi) viimeistään keskiviikkona 18.5.

Tikkurilan urheilutalon hallituksen jäsenyys tarjoaa hyvän näköalapaikan mm. liikuntapaikkojen hallinnointiin, ravintola- ja majoitustoiminnan johtamiseen, kiinteistöjen hallintaan jne. Hallituksen jäsen pääsee välillisesti vaikuttamaan myös kaupungin liikuntapolitiikkaan mm. vuorohinnoitteluun vaikuttamalla. Nykyinen liikevaihto on n. 3 milj. euroa, joten toiminnan mittasuhteet ovat helposti maalaisjärjellä ymmärrettävissä.

Ulkoistettuja liiketoimintoja koy:llä ovat keilahalli, biljardisali sekä liikuntatoimelle siirretyt jalkapallokentät. Toimitusjohtajana toimii Jukka Antila, joka omaa hyvin pitkän kokemuksen liike-elämästä. Hän on toiminut mm. pitkään VMP:n toimitusjohtajana. Puheenjohtajana toimiin kokoomuksen Markku Weckman ja varapuheenjohtajana Erkki Rantala.

OPETUSLAUTAKUNTA

Vantaan Vihreät hakee varajäsentä (mies) opetuslautakuntaan.

Varajäsenen valinnassa otetaan huomioon aikaisempi kokemus tehtävään liittyvältä alalta ja aiempi kokemus luottamustehtävistä. Vantaan Vihreiden hallitus käsittelee hakemukset ja lopullisen valinnan tekee valtuustoryhmä. Lähetä hakemus sähköpostitse toiminnanjohtajalle (tuomas.rinne@vantaanvihreat.fi) viimeistään 19.5.

Mitä lautakunta tekee?
Opetuslautakunta huolehtii varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä kirjastopalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä. Lautakunnassa on ruotsinkielinen jaosto, jonka puheenjohtajana toimii lautakunnan ruotsinkielistä kieliryhmää edustava jäsen.

Lisätietoja tehtävästä voi kysellä lautakunnan vihreiltä jäseniltä: http://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1;2031;2033;2043.