Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat demokratian ydin. Kuntalaisen tulee
tietää, mitkä ovat päättäjien kannat esimerkiksi kotihoidon tuesta tai
vanhustenhoidon rahoituksesta. Siksi tein aloitteen siitä, että
äänestyspäätökset ovat helposti saatavilla. Kaupunginhallitus piti
asiaa liian vaikeana tiedotukselle. Pöytäkirjaan, jota voi selailla
kaupungin sivuilla, äänestystulokset kuitenkin tulevat tästä lähtien
mukaan. Tiedotuksen kautta äänestyskannat olisivat ehtineet
lehtiinkin.

Myös päättäjien sidokset julkaistaan aloitteestani kaupungin
Internet-sivuilla. Avoimuus lisää luottamusta puolueettomuuteen ja
ennalta ehkäisee epäselvyyksiä esteellisyystilanteissa.
Luottamushenkilöiden taloudelliset ja yhteiskunnalliset kytkennät
kerätään omien ilmoitusten perusteella nyt kesällä.

Vihreä työ demokratian ja läpinäkyvyyden parantamiseksi jatkuu.

Sirpa Siru Kauppinen
kaupunginvaltuutettu
ympäristötekniikan M.Sc.