1.    Miten aiot kehittää Vantaan hallintoa kansanvaltaisemmaksi ja miten tulet suhtautumaan metropolihallinnon kehittämiseen?

 • Visiosi Vantaan kehittämisestä?
 • Näkemyksesi metropolihallinnon kehittämisestä
 • Onko virkamiehillä liikaa valtaa suhteessa luottamushenkilöihin? Olisitko valmis vahvistamaan luottamushenkilöiden valtaa?
 • Vantaan tärkeimmät sidosryhmät
 • Päätöksenteon avoimuus

2.    Visiosi segregaatio- ja syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisyyn.

 • Kuinka toteuttaisit maahanmuuttajien integroinnin Vantaalla?
 • Onko hyvä, että maahanmuuttajaväestö keskittyy tiettyihin kaupunginosiin? Jos ei ole hyvä, mitä tekisit asialle?

3.    Suhteesi luonnonsuojeluun, miten kehittäisit Vantaasta hiilineutraalin kunnan?

 • Kuinka teet Vantaasta hiilineutraalin kunnan?
 • Millä käytännön toimilla tehostaisit luonnonsuojelua Vantaalla?
 • Miten edistäisit kestävää kehitystä Vantaalla.

4.    Miten aiot edistää vantaalaisten hyvinvointia, osallistumista, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa?

 • Toiminnallisen tasa-arvon kehittämisen visio
 • Miten kaupunginjohtajana edistäisit vantaalaisten hyvinvointia ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
 • Miten huolehtisit, että Vantaalla kasvaa kunnon veronmaksajia? (Opetusryhmien koot, kesätyöt nuorille, mielenterveystyö ja oppilashuolto koulussa.)
 • Miten huolehdit että nuoret eivät syrjäydy vaan saisivat työtä tai opiskelupaikan tai edes asiallista ja ammattitaitoista palvelua työvoimatoimistossa?
 • Miten yli 50-vuotiaat työllistetään? Tilastojen mukaan yli 90 % työttömyyskassassa olevista on yli 50-vuotiaita.
 • Pitkäaikaistyöttömyys on Vantaalla lisääntynyt vaikka Vantaa on yli 110-prosenttisesti työpaikkaomavarainen. Mistä tämä kertoo ja mikä on mennyt pieleen?

5.    Miten aiot parantaa Vantaan työnantajakuvaa, entä yleistä imagoa?

 • Visio kaupungin henkilöstöpolitiikan kehittämisestä?
 • Viime vuonna maahanmuuttajataustaisen henkilöstön osuus Vantaan kaupungin työntekijöistä oli 3,5%. Onko tämä oikea suhde ja jos ei ole, mitä asialle pitäisi tehdä?
 • Mielenterveysongelmat ovat merkittävä sairaspoissaolojen syy kaupungin organisaatiossa. Millaisilla toimenpiteillä luvut saataisiin laskuun?
 • Mikä olisi kaupunginjohtajan tahtotila huolehtia, ettei turhia pätkätyösopimuksia tehtäisi?
 • Esimiestaidot

Asutko Vantaalla / oletko valmis muuttamaan Vantaalle mikäli tulet valituksi?