Antti

Kuvassa valtuuston puheenjohtaja Antti avaamassa seminaarin Waltikassa

Valtuustoseminaarissa valitsin itseni ryhmään ”työllisyys”, mitä
silmällä pitäen poimin tähän muutaman ydinlauseen ainoastaan
toimialajohtaja Heidi Nygrenin esityksestä: Vantaalainen työttömyys ja
työpaikat: kohtaanto-ongelmako ainoastaan?

Extrassa julkaistiin erittäin kattava tietopaketti vantaalaisten
työllisyydestä ja työttömyydestä. Siitä on minulle varmasti hyötyä
myöhemminkin.

– Onko vantaalaisessa työttömyydessä jotakin erityistä? Ei ainakaan
tilastojen mukaan.
JH: Ehkei työttömyydessä, mutta työttömissä?

– Nuorisotyöttömyys on laskenut, mutta pitkäaikaistyöttömyys sen
sijaan on noussut.

– Vantaalla vajaakuntoisten työttömien osuus on suhteellisesti ottaen
suurempi kuin muualla, mikä johtuu vanhoista rakenteista (vanhat
raskaan työn raatajat?). JH: Entä onko muita syitä tälle?

-Mitkä ovat työttömyyden yleisimmät syyt? (Toimiala), koulutus
alhainen, terveys huono, taloudelliset syyt (velkaantuminen) – nämä
syyt vaikuttavat toisiinsa ja kasaantuvat.

– Nuorisotyöttömistä 47 % pelkän perustasteen koulutuksen varassa.

– Muuttaako kaupunkiin maakunnista ”juuri tätä porukkaa?” Heidin
mukaan työttömiä kuitenkin muuttaa Vantaalta enemmän pois kuin heitä
muuttaa tilalle.

– Suhtautuminen koulunkäyntiin on muuttunut. Koulunsieto ja
huono-osaisuus periytyvät.
Näin lapsestasi tulee työtön (TS 8.5.2011)

– Vapaksessa on kaksi tutkijaa pureutumassa työttömyyden rakenteen tutkimiseen.

– Harmaan talouden selittävä osuus? (tästä ei tietoa)

– Velkaneuvonta: tällä hetkellä jono velkaneuvontaan on noin kahdeksan
kuukautta. Kun velkaneuvontaan hakeudutaan, niin tilanne on yleensä jo
hyvin kriisiytynyt.

– Vantaasta ”varastokaupungin” sijaa yliopistokaupunki? Meillä tulisi
tähdätä korkemmalle! Vantaan ei tarvitsisi olla pelkkä
työpaikkakaupunki, vaan myös koulutuskaupunki – kotikaupunki.

– Valtiolla on päävastuu työllisyyden hoidosta.

Permalink

| Leave a comment  »