Puolueelle hyväksytään ensi vuoden puoluekokouksessa uusi periaateohjelma. Uuden ohjelman työstö on äskettäin aloitettu. Ohjelmaa kirjoittaa 14-henkinen työryhmä mutta toivomme, että jäsenet osallistuvat mahdollisimman paljon ohjelmatyöhön.

Työn aluksi työryhmäläiset tuottavat omia periaateohjelmiaan, joista käydään keskustelua Vihreiden foorumilla: http://www.vihreat.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=689 (polku: Vihreiden sisäinen keskustelu –> Sisäinen poliittinen keskustelu (ViVa 2.0) –> Vihreiden periaateohjelma 2012). Foorumikeskusteluun toivotaan paljon kommentteja tekstiluonnoksista sekä yleisemmin ajatuksia ohjelman sisällöstä. Nämä luonnokset ovat siis yksittäisten ryhmäläisten ajattelua, eivät vielä varsinaisia ohjelmatyöryhmän luonnoksia.

Pitkin ohjelmaprosessia tulee muitakin osallistumisen muotoja mutta toivottavasti tulette mukaan jo tässä vaiheessa!

-Sini Terävä
toinen ohjelmatyöryhmän puheenjohtajista