Vantaan Vihreät naiset kokoontuivat poliittisen keskustelun merkeissä Tikkurilassa.

Vantaan seurakuntien avustusperiaatteita tulisi tarkastella tasa-arvon näkökulmasta. Kirkko avustaa myös yhteisöjä, jotka avoimesti ilmaisevat harjoittavansa virantäytössä sukupuolisyrjintää. ” Nyt tarvitaan myös Reilun seurakunnan kunniakirjaa. Sellaisen myöntäminen takaisi, että tasa-arvo on seurakunnan ja sen yhteistyökumppaneiden yhteinen arvopohja. Käytännössä seurakunnat päättävät hyvin itsenäisesti siitä, edistetäänkö vai ehkäistäänkö tasa-arvoa seurakunnan rahoituksella”, kuvaa Maskulin. Työnhakijoita ei saa erotella sukupuolen tai seksuaalisen suuntatumisen takia. Seurakunnat avustavat yhteisöjä, jotka avoimesti syrjivät naisia tai homoseksuaaleja työnhaussa ja estävät yhteisön jäsenyyden. Vantaan vihreät naiset esittävät, että Vantaalla laaditaan yhteiset avustustoiminnan ohjeet, jossa edellytetään avustuksen hakijalta tasa-arvon että ihmisoikeuksien huomioimista sekä koti- ja ulkomailla tapahtuvassa toiminnassa.

”Koulukiusaamista vähennetään, kun sekä lapset että vanhemmat tietävät, kenen puoleen tulee koulussa kääntyä”, pohti varapuheenjohtajuuden jättävä Minna Sirén alustuksessaan. ”Usein tieto kiusaamisesta ei tavoita koulua, kun asiaa yritetään ratkaista sietämällä kiusaamista. Koululla on käytettävissään ammattiapua ja keinoja, jotka toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Minna Sirén, joka on asunut pitkään Kreikassa, kertoo, että vanhemmat käyvät vuosittain vanhempainkoulua, jossa opitaan lasten kehitysvaiheesta ja tutustutaan toisiin vanhempiin. Se ehkäisee tehokkaasti myös kiusaamista.

Vantaan Vihreät naiset valitsivat varapuheenjohtajaksi MSc Sirpa Kauppisen, joka on pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu. Kauppinen on ehdokkaana myös Vihreiden varapuheenjohtajakisassa kesäkuussa Kuopiossa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Nina Maskulin 050 584 6540