Ateriapalveluissa aterioiden yksikköhintaa ei ole nostettu useaan vuoteen, vaikka tuotannon eri kustannustekijät ovat nousseet merkittävästi. Elintarvikkeiden hinnoissa on tapahtunut huomattavia hintanousuja. Tilastokeskuksen tukkuhintaindeksissä elintarvikehinnat ovat nousseet lähes 13 prosenttia pelkästään aikavälillä maaliskuusta 2010 maaliskuuhun 2011 eli yhden vuoden aikana. Ateriakuljetukset nousevat tämän vuoden kesäkuussa 9 % ateriakuljetuskilpailutuksen tuloksena ja ovat jo tätä ennen nousseet vuosittain, samoin kuin palkkakustannukset, useita prosentteja.

Kustannusnousuja on kompensoitu toimintaa voimakkaasti tehostamalla. Myös ruokalistasuunnittelulla on pelkistetty toteutettavia ateriakokonaisuuksia niin paljon, että kustannuskompensaatiota ei voida enää tehdä ilman, että asiakastyytyväisyys merkittävästi kärsii. Tämän on ateriapalvelut itse todennut, ja saman ovat todenneet lukuisat päiväkodeissa päivittäin kolme ateriaa nauttivat lapset ja peruskoululaiset, joista osa syö päivän ainoan lämpimän aterian koulussa.

Jotta edellä mainittujen kustannustekijöiden nousu pystyttäisiin kompensoimaan aterioiden laadun heikkenemättä kestämättömälle tasolle, on ateriapalvelut laskenut, että aterioiden yksikköhintoihin tarvittaisiin ensi vuonna 3,7 prosentin lisäys. Laskujeni mukaan tämä tarkoittaa varsin tarkalleen miljoonaa euroa. Tämän lisäksi aterioiden kokonaismäärä on kuitenkin kasvussa kaupungin väkiluvun ja sen myötä lapsiluvun jatkuvasti kasvaessa. Kahden prosentin volyyminkasvu ruokailujen kokonaismäärässä tarkoittaa noin 540 000 euroa. Olemme lisäksi tämän vuoden talousarviossa tehneet päätöksen luomuruoan lisäämisestä päiväkotiruokailussa. Tästä aiheutuu vuosittaisia lisäkustannuksia noin 400 000 euroa.

Kokonaissumma nousee lähes kahteen miljoonaan, mutta on mielestäni aivan välttämätön panostus palveluun, jolla on kiistaton ja ratkaiseva merkitys kaupunkimme lasten ja nuorten hyvinvoinnille, kehitykselle, keskittymiskyvylle, oppimiselle ja koko elämänkuvan muotoutumiselle.

Toivotan lämpimästi kaikki läsnäolijat kaupunkimme peruskouluun tai päiväkotiin lounaalle vaikka heti huomenna hankkiutumaan takuuvarmasti ja pikavauhdilla rantakuntoon.

Maria Saarivuo, kaupunginvaltuutettu