Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Vantaan Energian on tehtävä suunnitelma kalatien rakentamiseksi Etelä-Karjalassa Hiitolanjoella sijaitsevan Lahnasen vesivoimalan ohitse. Vantaan Energia on jättänyt asiasta valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Vantaan Vihreät toivoo, että Vantaan Energia peruisi valituksen ja lisäisi yhtiön yhteiskuntavastuun tavoitteisiin vaelluskalojen lisääntymisen turvaamisen. Tämä tarkoittaisi positiivista suhtautumista kalateiden rakentamiseen ja kalojen lisääntymismahdollisuuksien parantamiseen.

Kalatien rakentaminen moninkertaistaisi Laatokan lohen poikastuotannon. Jokivarren energiayhtiöiden vastuullisen toiminnan avulla lohi pääsisi vaeltamaan entisille kutupaikoilleen joen latvaosiin. ”Lohen pääsy joen latvavesiin olisi osaltaan turvaamassa tämän uhanalaisen lajin säilymistä ja kannan kehittymisestä kalastusta kestävälle tasolle. Energiayhtiöt ovat avainasemassa lohikalojen nousuesteiden poistamisessa”, toteaa kaupunginvaltuutettu Hannu Kokko.

Laatokan lohen palaaminen Suomen puolen lisääntymisalueille olisi merkittävä piristysruiske paikalliselle matkailutoiminnalle. Joki muodostaisi ainutlaatuisen kalastuspaikan eteläisessä Suomessa. Pienillä panoksilla energiayhtiöillä voisi olla myös paikallista vaurautta tuottava rooli ilman, että sijoittajien hyöty merkittävästi kärsisi. Vantaan Vihreiden puheenjohtaja Riikka Åstrand kyseenalaistaa energiayhtiöiden toimintatapaa: ”Onko Vantaan Energian ja energiayhtiöiden rooli tuottaa lyhytnäköistä taloudellista tulosta ainoastaan osakkailleen vai pitäisikö yrityksen levittää hyvinvointia myös toiminta-alueelleen?”

Vantaan Energian 61 miljoonan euron liikevoittoon vuonna 2010 suhteutettuna kalatien rakentamisen ja juoksutusten kustannukset ovat marginaaliset. ”Yrityksen imagon kannalta oikeusprosessin jatkaminen ja tässä asiassa selkeästi ympäristövihamielisen asenteen osoittaminen on yhtiönkin edun kannalta haitallista”, toteaa Åstrand.

Vantaan Vihreät ry:n puolesta

Riikka Åstrand, puheenjohtaja
Hannu Kokko, kaupunginvaltuutettu

EXTRAA

Kaupunginhallituksen varajäsen Keijo Pihlström on käynyt kuvaamassa rajajokien kunnostuksia. Oheisessa videossa otteita Vaalimaanjoelta rajan tuntumassa sijaitsevan padon purkamisesta.