Vihreät ovat ilmaisseet huolensa Helsingin innosta kaavoittaa Östersundomiin asuntoja jopa 80 000 asukkaalle. Kaiken suunnittelutyön pohjana ja lähtökohtana tulee olla luonnon asettamat ehdot, joiden määrittämiseksi on tehtävä erittäin monipuoliset luontoselvitykset. Vihreät ovat nostaneet esille, että yleiskaavan luonnoksessa tulee ottaa tarkasteltavaksi muitakin kuin metroon perustuvia joukkoliikennevaihtoehtoja, mm. pikaratikka, joka mahdollistaisi huomattavasti pienemmän asuinrakentamismäärän kuin metro.

Vihreiden aloitteesta Vantaan lausuntoon Östersundomin yleiskaavaluonnoksesta lisättiin seuraava teksti: ”Kaava-alueen ekologisia ja virkistyskäyttöä palvelevia viherkäytäviä tulee leventää, etenkin Sipoonkorvesta Helsingin merenrannan Natura-alueille ja suunnitella tarvittava Porvoonväylän ja ratavarauksen ylittävä viheryhteys. Vantaan yleiskaavan mukaiset luonnonsuojelu- ja luo-alueet on otettava huomioon kaupunkirakenteessa. Vantaa pitää käynnistyvää Natura-vaikutusarviointia tärkeänä.”

Leena Korhonen, kaupunginvaltuuston 2.varapuheenjohtaja