Sosiaali- ja terveyslautakunta, varsinainen jäsen (mies tai nainen).

Sosiaali ja terveyslautakunta, varajäsen (mies tai nainen).

Sosiaali ja terveyslautakunta, jaoston jäsen (mies tai nainen). Valitaan lautakunnan jäsenten keskuudesta.

HSL:n hallitus, varajäsen (mies tai nainen).

Hakunilan aluetoimikunta, jäsen (mies tai nainen)

Lähetä hakemus ja cv toiminnanjohtajalle sähköpostitse (tuomas.rinne(a)vantaanvihreat.fi) viimeistään 17.8.!

Lisätietoja hausta voit kysellä toiminnanjohtajalta ja luottamushenkilöpaikoista kyseisen lautakunnan jäseniltä. Tiedot lautakuntien jäsenistä löydät Vavin sivuilta. Luottamushenkilöiden s-postiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@vantaanvihreat.fi

Jäsenen valinnassa otetaan huomioon aikaisempi kokemus tehtävään liittyvältä alalta ja aiempi kokemus luottamustehtävistä. Vantaan Vihreiden hallitus käsittelee hakemukset ja lopullisen valinnan tekee valtuustoryhmä.

Luottamustehtäviä Uudellamaalla

Uudellamaalla on avoinna kolme ylikunnallista luottamustehtävää. Kaikki
tehtävät ovat miespaikkoja.

Tehtäviin voi hakea 12.8. asti ja henkilöt valitaan elokuun lopulla
pidettävässä piirin hallituksen kokouksessa.

Avoimet luottamustehtävät:

1) OMNIA – Espoon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsen

Koulutuskuntayhtymä Omnia on monialainen ammatillisen koulutuksen
järjestäjä, jonka jäsenkunnat ovat Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi.
Opiskelijoita on yhteensä noin 10 000 ja henkilöstöä lähes 700.

Omnian hallituksen puheenjohtajana toimii Pirjo Kemppi-Virtanen
(pirjo.kemppi-virtanen@omnia.fi)

2) HSL – Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän tarkastuslautakunnan
varajäsen

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko kuntayhtymän
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta myös
valmistelee hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnassa on yhtymäkokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii Jouni J. Särkijärvi (jouni.j.sarkijarvi@hsl.fi)

3) HUS-LOGISTIIKKA liikelaitoksen johtokunnan varajäsen

HUS-Logistiikka on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota. Liikelaitos
toimii kuntayhtymän yhteishankintayksikkönä ja julkisia hankintoja
hoitavana hankintayksikkönä.

HUS-logistiikan hallituksen puheenjohtajana toimii Risto Ranki
(risto.ranki@tem.fi)

Hakemukset luottamustehtäviin pyydetään lähettämään 12.8. mennessä
Uudenmaan Vihreiden toiminnanjohtajalle osoitteeseen
outi.silfverberg@vihreat.fi