– Helsingin seudun ympäristöpalvelut,  hallituksen jäsen / varapuheenjohtaja & Pääkaupunkiseudun Vesi Oy, hallituksen jäsen (mies tai nainen). Valitaan yksi henkilö täyttämään molemmat pestit.

– Hakunilan aluetoimikunta, varajäsen (mies tai nainen)

Luottamushenkilön valinnassa otetaan huomioon aikaisempi kokemus tehtävään liittyvältä alalta ja aiempi kokemus luottamustehtävistä. Vantaan Vihreiden hallitus käsittelee hakemukset ja lopullisen valinnan tekee valtuustoryhmä.

Lähetä hakemus ja cv toiminnanjohtajalle sähköpostitse (tuomas.rinne(a)vantaanvihreat.fi) viimeistään 10.9. Hakemukset aluetoimikuntaan jo 3.9!

Lisätietoja hausta voit kysellä toiminnanjohtajalta ja luottamustehtävistä kyseisen lautakunnan tai toimielimen jäseniltä. Tiedot luottamushenkilöistä löydät Vavin sivuilta. Luottamushenkilöiden s-postiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@vantaanvihreat.fi