Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Leena Korhonen ja vihreä valtuustoryhmä tekivät maanantaina 22.8. valtuustoaloitteen, jossa esitetään Vantaan kaupungin kaavoitusprosessin kehittämistä. Aloitteen tavoitteena on tehdä prosessista osallistavampaa niin, että luottamushenkilöt pääsevät osallistumaan jo heti kaavoituksen alkuvaiheessa.

Kaavasuunnitelmat ovat jo sangen pitkällä siinä vaiheessa, kun kaavamuutos tulee ensimmäisen kerran luottamushenkilökäsittelyyn.

– Päättäjänä harmittaa, kun käsittelyyn tullessa kaavahankkeet ovat monesti jo niin pitkällä, ettei niihin juurikaan pääse vaikuttamaan. Päättäjien tulisi päästä käymään lähetekeskustelua kaavahankkeista jo heti prosessin alussa, toteaa Korhonen.

Korhosen mukaan uusi käytäntö nopeuttaisi kaavojen valmistumista. Nykykäytännössä, kun kaavoja palautetaan uudelleen valmisteluun, muutokset pitkittävät merkittävästi kaavan valmistumista ja aiheuttavat lisäkustannuksia.

– Kaavoitusprosessista tulisi paljon sujuvampaa, kun luottamushenkilöiden ja kansalaisten toiveet huomioitaisiin jo heti kaavoitusprosessin alkuvaiheessa.

Lisätietoja:
Leena Korhonen, 09-23402356 (gsm)

VALTUUSTOALOITE KAAVOITUSPROSESSI KEHITTÄMISEKSI NIIN, ETTÄ LUOTTAMUSHENKILÖT PÄÄSEVÄT OSALLISTUMAAN PROSESSIIN NYKYISTÄ AIKAISEMMASSA VAIHEESSA

Vantaan kaavoitusprosessista on käyty julkista keskustelua, kuten kaikki meistä tietävät. Toisin kuin joissain lehtikirjoituksissa on väitetty, Vantaalla kaavoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelmineen, nähtävillä oloineen ja luottamushenkilökäsittelyineen.

Kokemuksemme mukaan kehitettävää kuitenkin on siinä, miten luottamushenkilöt pääsisivät vaikuttamaan kaavoitusprosessiin nykyistä aikaisemmassa vaiheessa. Kaavasuunnitelmat ovat jo sangen pitkällä siinä vaiheessa, kun asemakaava/kaavamuutos tulee ensimmäisen kerran kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn. Tuolloin ei yleensä enää saa muutoksia läpi, ainakaan merkittäviä muutoksia kaavan keskeisiin sisältöihin. Prosessi on jo sen verran pitkällä, että muutokset myös selvästi pitkittäisivät kaavan valmistumista ja aiheuttaisivat merkittäviäkin lisäkustannuksia. Ja kaupunginvaltuusto pääsee osallistumaan kaavoitusprosessiin vasta aivan prosessin lopussa, hyväksymällä prosessin läpäisseen kaavapäätöksen, valtuustossa vain ani harvoin pääsee vaikuttamaan kaavan sisältöön (käytännössä palauttamalla valmiin asemakaavan/ kaavamuutoksen uudelleen valmisteluun).

Ehdotammekin, että valtuustolle tuodaan esitys miten Vantaan kaavoitusmenettelyä voidaan kehittää niin, että luottamushenkilöt pääsevät osallistumaan ja näin myös vaikuttamaan kaavoitusprosessiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Nähdäksemme on monia mahdollisuuksia, esim. seuraavia:

• Kaupunkisuunnittelulautakuntaan kaavat/kaavamuutokset tulisivat tiedoksi merkittäviksi jo heti vireille tulon jälkeen, ja merkittävät kaavat/muutokset myös esittelyyn ja lähetekeskustelutyyppiseen käsittelyyn.
• Tontti- ja suunnitteluvarauksista tulisi tieto lautakunnalle (kohteista riippuen ei julkisuuteen -aineistona).
• Kaupunginhallitukselle esiteltäisiin strategisesti merkittävät kaava/kaavamuutoshakemukset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja kaupunginhallitus kävisi lähetekeskustelua.
• Myös valtuustolle esiteltäisiin keskeisistä kaavoja/kaavamuutoksia selostustilaisuuksissa tai iltakouluissa, joissa valtuusto kävisi lähetekeskustelua.
• Tutkitaan mahdollisuus luottamushenkilöistä koostuvien alueellisten toimikuntien perustamiseen, joissa jäseninä olisi valtuutettuja ja muita keskeisiä luottamushenkilöitä. (Tätä voisi kehittää osana aluetoimikuntien uudistustyötä.) Näissä toimikunnissa esim. pari kertaa vuodessa käytäisiin lähetekeskustelua kyseisen alueen kaavojen/kaavamuutosten lähtökohdista aivan prosessin alussa.

Kaupungin internetsivut on juuri uudistettu. Kaavoitusprosessin avoimuuden lisäämiseksi tulee tutkia, miten näille muutoin selkeille sivuille voi toteuttaa helppokäyttöisen käyttöliittymän, josta sekä luottamushenkilöt että kuntalaiset voisivat seurata maankäyttöä koskevien hankkeiden etenemistä: vireille tuloa, prosessin etenemistä, luonnoksia, varauksia, tonttikauppoja jne. Tietoihin merkittäisiin myös prosessissa mukana olevat tahot eli maanomistajat, rakennusliikkeet, suunnittelija ja muut konsultit. Osa em. tiedoista on kyllä löydettävissä mutta kovin hankalasti, osin maankäytön sivuilta ja osin kartta.vantaa.fi –kartalta, kun osaa tehdä kartalle oikeat valinnat.

Vantaalla 22.8.2011

Leena Korhonen
Vihreä valtuustoryhmä