Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 15.8.2011 käsiteltiin Vantaan Energian jätteenpolttolaitoshankkeen ongelmajätteen polttoa ja Vihreiden ehdotuksesta lautakunnan lausuntoon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta lisättiin vaatimus:

”Ympäristövaikutusten arviointiselostus ei tällaisenaan anna tarpeeksi takeita ongelmajätteiden polton vaikutusten hallitsemisesta. Poikkeustilanteisiin varautumista ei ole otettu riittävän selkeästi huomioon. Osa ongelmajäte-eristä lisää ympäristö- ja terveysriskejä, kuten painekyllästetty puu, jonka polttamisen pitäisi tapahtua eri lämpötilassa kuin muun jätteen. Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta vaatii edellämainittuihin asioihin tarkennusta.”

Vantaan Vihreät katsovat edelleen ongelmajätteen polton Långmossabergenin jätteenpolttolaitoksessa olevan erittäin kyseenalaista. Nyt laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus ei anna riittävää kuvaa riskienhallinnasta, etenkään arseenipäästöjen suhteen. Vihreät lautakunnan jäsenet katsovat kuitenkin olevan syytä tässä vaiheessa selvittää asiaa edelleen eteenpäin tiukoilla reunaehdoilla. Laitoksen tekniikkaa ei ole vielä juuri lainkaan suunniteltu eikä se ole vielä läheskään lupavaiheessa. On mahdollista edelleen kuljettaa ongelmajätteet Riihimäen Ekokemiin käsiteltäväksi, ja kehittää sen toimintaa. Myös ongelmajätteen syntyä on aidosti pystyttävä hillitsemään, samoin kuin muunkin jätteen.

Minna Kuusela