Vantaa valittaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston Finavian Helsinki-Vantaa lentoasemalle myöntämästä ympäristöluvasta. Vantaa vaatii muun muassa jäänestokemikaalien keräämisen tehostamista, parempaa hulevesisuunnitelmaa ja lentokenttää ympäröivien purojen kunnostamistarpeen selvittämistä.

Valitus on paikallaan. Esimerkiksi jäänestokemikaalit ovat olleet riesa jo turhan pitkään, tai ei niinkään kemikaalit vaan tapa, jota asiaa on hoidettu tai jätetty hoitamatta. Lentokentän glykolipäästöt ovat jo pitkään aiheuttaneet asukkaille hajuhaittoja talviaikaan. Purojen elämä puolestaan kärsii glykolin haitoista koko vuoden. Esimerkiksi uhanalaisen taimenen poikaset eivät pysty kehittymään päästöjen aiheuttamissa hapettomissa oloissa.

Kohti kestävää kehitystä

Ei ole nykyaikaista, että vahinkoa aiheuttavat päästöt saavat toistua toistumistaan. Yritykset tosin menevät mielellään siitä, mistä aita on matalin, tekevät vain sen, mitä on pakko eikä yhtään enempää. Ympäristövastuullinen toimija ei kuitenkaan yritä kiemurrella vaan ottaa vaikka mallia muualta toimiakseen ympäristön kannalta järkevästi. Esimerkiksi toimivia lentokenttävesien puhdistusjärjestelmiä on tehty muualla maailmassa.

Luontoa ja ympäristöä ei tule kohdella välinpitämättömästi minimitasolla, jos kerran todetaan, ettei minimitaso riitä ja vahinkoa aiheutuu. Viimeistään ympäristöluvassa täytyy olla ajanmukaiset ehdot toiminnalle. Hinta se on silläkin, kun ihmiset ja veden luonto kärsivät.